Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35542 - 4e incidentele suppletoire begroting SZW inzake steun- en herstelpakket - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35542 - 4e incidentele suppletoire begroting SZW inzake steun- en herstelpakket

maandag 21 september 2020

Bij wetsvoorstel 35542 - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) is een verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ondergebracht.