Vertrek Tweede Kamerleden bij verkiezingen

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Verkiezingen leiden voor Kamerleden soms tot het einde van hun lidmaatschap. Sommigen besluiten zich niet meer verkiesbaar te stellen, anderen komen wel op de lijst maar worden niet herkozen. Dat laatste kan overigens tijdelijk zijn. Bij het niet-verkiesbaar stellen, kan overigens ook een lagere plaats op de kandidatenlijst meespelen.

Onder de in 2017 gekozen leden die zich niet verkiesbaar stellen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 i zijn diverse bekenden, zoals Klaas Dijkhoff i, Ronald van Raak i, Sadet Karabulut i, Pia Dijkstra i, Kees Verhoeven i, Bram van Ojik i en Joël Voordewind i. Ruim 40 leden zullen niet terugkeren in de nieuwe Kamer.

CDA'er Chris van Dam i, die zich aanvankelijk terugtrok na laag op de lijst te zijn geplaatst, onderneemt alsnog een poging om via voorkeurstemmen te worden herkozen. Hij komt op nummer 49 op de lijst. Zijn fractiegenoot Martijn van Helvert i stond al laag op de lijst, maar kan dus eveneens voorkeurstemmen zien te behalen om te worden herkozen.

1.

Overzicht Tweede Kamerleden waarvan nu (al) bekend is dat zij niet terugkeren.

Tweede KamerlidReden voor vertrek na huidige termijn
teruggetrokken
onverkiesbaar
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
onverkiesbaar
Persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke redenen
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden

2.

Vertrek bij verkiezingen

jaar

niet verkiesbaar

wel verkiesbaar, niet herkozen

2017

43

28

2012

32

17

2010

28

31

2006

42

28

2003

28

18

2002

38

45

3.

Vrijwillig en onvrijwillig vertrek bij verkiezingen

Doordat er de laatste jaren steeds meer zwevende kiezers bij de verkiezingen zijn, worden ook steeds meer Kamerleden niet herkozen. In onderstaande tabel is te lezen hoeveel leden na de verkiezingen definitief de kamer verlieten, hetzij gedwongen danwel vrijwillig. Onder de categorie 'vrijwillig' zijn ook leden die zich niet meer verkiesbaar stelden, omdat ze weten dat ze geen kans maakten op een verkiesbare plaats.

jaar

gedwongen

'vrijwillig'

totaal

2017

28

43

71

2012

15

31

46

2010

27

36

63

2006

29

41

70

2003

14

26

40