Doorbraak: kabinet moet in actie komen voor eerlijk wonen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Doorbraak: kabinet moet in actie komen voor eerlijk wonen

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020.

Het kabinet moet op korte termijn maatregelen nemen om wonen betaalbaar te maken. GroenLinks wil verlaging van de torenhoge huurprijzen en dat woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen om te bouwen en verduurzamen.

Paul Smeulders @paulsmeulders

Tweede Kamerlid

Gisteren stemde de volledige Tweede Kamer in met het voorstel van GroenLinks, SP en PvdA om op korte termijn actie te ondernemen tegen de wooncrisis.

Het kabinet moet maatregelen nemen om wonen weer betaalbaar te maken. Bijvoorbeeld door wetten die huurkosten lager en betaalbaar maken. Door wonen ook voor singles betaalbaar te houden door de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet te verlagen. En door verdere vermindering van de verhuurdersheffing, zodat woningbouwcorporaties extra kunnen bouwen en verduurzamen.

Woekerprijzen

“Een doorbraak”, vertelt Tweede Kamerlid Paul Smeulders. “Al jaren pleiten we ervoor dat het kabinet veel meer moet doen om de woningtekorten tegen te gaan. En om wonen betaalbaar te maken. Nu komt er eindelijk beweging in, zegt de Kamer dat er aanvullende maatregelen nodig zijn en kunnen we als GroenLinks met het kabinet gaan onderhandelen.”

De stijgende woonlasten zijn GroenLinks een doorn in het oog. Beleggers en speculanten uit binnen- en buitenland kopen woningen op om te verhuren voor woekerprijzen. Starters en huishoudens met een gemiddeld inkomen maken nauwelijks kans. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen nemen toe als gevolg door keuzes van de laatste kabinetten.

Wonen is een basisrecht

“Wonen is een basisrecht. Iedereen heeft nood aan een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd. Maar steeds meer mensen hebben moeite betaalbare woonruimte te vinden.”

De coronacrisis verergert de situatie, aldus Smeulders. “Door de coronacrisis verliezen mensen inkomen. Zij kunnen de oplopende woonlasten steeds moeilijker betalen. Daarom is politieke actie noodzakelijk”.

Eerlijk wonen

Het is tijd voor eerlijk wonen, vindt GroenLinks. Daarvoor lanceerde de partij een online actie en huurcalculator die mensen inzicht geeft in hun eerlijke woonlasten.

Vóór 9 november a.s. - de begrotingsbehandelingen - moet minister Ollongren duidelijkheid geven over de invulling van de maatregelen. Jesse Klaver en Paul Smeulders kijken uit naar de gesprekken die ze hierover namens GroenLinks met de minister gaan voeren.