We moeten investeren in zuinigere huizen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

We moeten investeren in zuinigere huizen

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 17 september 2020.

De energie-efficiëntie van woningen en andere gebouwen moeten we verbeteren. En het Europees Parlement steunt dit voorstel. Europarlementariër Kim van Sparrentak: “Het verbeteren van de energiezuinigheid van woningen betekent een win-win voor het klimaat en mensen. Het is een kans om armoede aan te pakken, banen te creëren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”

Kim van Sparrentak @kimvsparrentak

Europarlementariër

Green deal

Met de stemming van vandaag geeft het Europees Parlement richting aan de Renovation Wave die de Europese Commissie binnenkort presenteert als onderdeel van de Green Deal. Het Europees Parlement wil de bindende doelstellingen in de wetgeving op energie-efficiëntie en energie-efficiëntie van gebouwen fors naar boven bijstellen. Gebouwen moeten worden afgekoppeld van fossiele verwarming en bij de besteding van de Europese herstelfondsen moeten landen volop de kaart trekken van de renovatie van gebouwen. Van Sparrentak werkt momenteel aan een initiatiefvoorstel voor betere en betaalbare woningen in Europa. Lees meer over haar voorstellen.

Mensen centraal

Meer dan 50 miljoen Europeanen hebben te maken met energiearmoede. Zij hebben onvoldoende geld om de energierekening te betalen en kunnen daarmee in de verschillende seizoenen hun huis niet warm krijgen, of juist koel houden. Van Sparrentak: “Mensen moeten centraal staan in deze Renovation Wave. We moeten de winst voor het klimaat samen laten gaan met de strijd tegen armoede en het verbeteren van woningen. Gisteren sprak Commissievoorzitter Von der Leyen tijdens haar ‘troonrede’ nog over de noodzaak van het aanpakken van energiearmoede, ik reken erop dat de Commissie aan de slag gaat met deze voorstellen.”

Volgens Van Sparrentak kan woningrenovatie ook bijdragen aan een duurzaam economisch herstel: “Er kunnen heel wat extra banen bijkomen in de klimaatneutrale economie. Zo geven we een nieuwe impuls aan de hard getroffen bouwsector.” Investeringen in volkshuisvesting en woningrenovatie, in het bijzonder in kwetsbare wijken, zijn ook onderdeel van het klimaatfonds van GroenLinks.

Steeds meer mensen kunnen steeds moeilijker een woning vinden, vooral in steden. En dat zien we in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Het is tijd om wonen weer betaalbaar te maken.

Lees meer over onze voorstellen

Deel dit op social media

Deel op social media

Deel op social media

Deel op social media

Deel op social media