Jetten en Klaver willen Klimaatwet aanscherpen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Jetten en Klaver willen Klimaatwet aanscherpen

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op woensdag 16 september 2020.

Samen met GroenLinks werkt D66-fractievoorzitter Rob Jetten aan een initiatiefwet om de Nederlandse klimaatambitie bij te scherpen. Klaver en Jetten willen de doelstelling voor CO2-reductie in de Klimaatwet verhogen van 49% in 2030 naar minimaal 55% in 2030.

“De koning zei het in de troonrede treffend: het probleem van klimaatverandering is door corona niet minder urgent geworden.”

Rob Jetten, D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Urgentie voor actie tegen klimaatverandering is gegroeid

De urgentie om actie te ondernemen tegen klimaatverandering is de afgelopen jaren enkel gegroeid menen Klaver en Jetten. Bovendien is in het regeerakkoord afgesproken dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstelling bijstelt als in Europees verband scherpere afspraken worden gemaakt. Gesprekken daarover lopen op dit moment. Nederland moet in die onderhandelingen een voortrekkersrol moeten spelen en alvast het goede voorbeeld nemen door de eigen klimaatdoelstelling te verhogen, vinden GroenLinks en D66.