Europese Commissie verhoogt 2030-klimaatdoel naar -55 procent - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Europese Commissie verhoogt 2030-klimaatdoel naar -55 procent

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 16 september 2020.

Met de aankondiging van Von der Leyen om het klimaatdoel voor 2030 op te hogen naar tenminste -55 procent, zet de Europese Commissie een belangrijke stap. Zojuist presenteerde Europese Commissievoorzitter, Ursula von der Leyen, in haar Europese ‘troonrede’ de plannen voor het komende jaar. “Een belangrijke stap voorwaarts maar het is nu zaak deze klimaatambities om te zetten in concrete wetten en regels om als EU toe te werken naar een klimaatneutrale economie en vervuiling eindelijk een eerlijke prijs te geven”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Coronaherstelfonds

Afgelopen zomer werden de Europese leiders het eens over een herstelfonds. Nu is het tijd om dat om te zetten in wetgeving. Eickhout: “De Europese Commissie verdient complimenten voor het optuigen van een coronaherstelplan dat een breuk is met het donkere tijdperk van hardvochtige bezuinigingen. Nu is het essentieel dat de Europese herstelmiljarden volop worden ingezet voor een transitie naar een duurzame economie. De toezegging van Von der Leyen om 30 procent van de Europese leningen als groene obligaties te lenen, juich ik daarom toe."

Vluchtelingen

Eickhout: "Von der Leyen zei dat “levens redden op zee niet optioneel is”. Maar die woorden klinken leeg als je bedenkt hoe stil de Europese Commissie is geweest rond het drama in Moria, en tijdens de constante schendingen van het internationaal vluchtelingenrecht aan de Europese buitengrenzen. De Commissie moet zich bewijzen als het volgende week een nieuw asiel- en migratiepact presenteert. Von der Leyen sprak over het 'tijdig voorkomen' van een rechtsstaatcrisis, maar de realiteit is dat we nu al midden in deze crisis zitten. Daarom moeten we het dus ook hebben over 'genezen'. Ik had meer willen horen over hoe de Commissie ervoor gaat zorgen dat Europese subsidies daadkrachtig gekoppeld worden aan het beschermen van de rechtsstaat."

Sociale dumping

"Het is goed dat Von der Leyen scherpe woorden had over het stoppen van sociale dumping en dat niemand die werkt binnen de EU onder de armoedegrens mag leven. Maar of hier wetgeving op komt is nog maar de vraag. Ik kijk uit naar het voorstel voor een Europees minimumloon en initiatieven rondom de rechten van platformwerkers", zegt Eickhout.