Extra geld voor jeugdzorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 27 oktober 2020
kalender

Extra geld voor jeugdzorg

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020.

Kinderen met gedragsproblemen of jongeren die problemen in het gezin ervaren hebben recht op goede hulp en zorg. Door kinderen op tijd en goed te helpen met goede jeugdzorg vergroten we hun kansen voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat kinderen hulp kunnen blijven krijgen investeren we het komend jaar extra geld in de jeugdzorg. D66 is daar blij mee.

Jeugdzorg dicht bij kinderen en gezinnen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zo kunnen we zorg veel dichterbij kinderen en gezinnen organiseren. Tegelijkertijd voerde het vorig kabinet Rutte-II een grote bezuiniging door op de jeugdzorg. Hierdoor kwamen gemeenten, maar vooral kinderen en gezinnen, in de knel.