35560 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 11 september 2020 ingediend door het Tweede Kamerlid Ploumen (PvdA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(16 stuks)

2 10 september 2020, geleidende brief, nr. 1     KST355601
Geleidende brief
 
2 10 september 2020, initiatiefnota, nr. 2     KST355602
Initiatiefnota
 
2 6 oktober 2021, brief, nr. 3     KST355603
Brief regering; Reactie op verzoek commissie op de initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg - ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560-2) - Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.