Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35560 - Initiatiefnota over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 10-09-2020
Publicatie­datum 10-09-2020
Nummer KST355601
Kenmerk 35560, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 560

Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2020

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «De noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg».

Ploumen

kst-35560-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 560, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.