Touringcarbedrijven in zwaar weer door Corona

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 9 september 2020, 2:31.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Zonder schoolreisjes en evenementen gaan de touringcarbedrijven ten onder”.

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ‘Zonder schoolreisjes en evenementen gaan de touringcarbedrijven ten onder’? [1]
 • 2. 
  Is er inzicht in de daling van de vraag naar dagjes uit (bijvoorbeeld waaraan schoolkinderen of vaak ouderen deelnemen), ritten die voorheen uitgevoerd werden door touringcars? Wat is de omvang van deze sector in Nederland en is redelijk in te schatten uit welke bedrijfsactiviteiten de bedrijven in de sector hun voornaamste inkomsten halen? Herkent u de omzetdaling van maar liefst 95% die genoemd wordt?
 • 3. 
  In welke mate en door welke ministeries is er vanuit de Rijksoverheid regelmatig contact met de touringcarsector? Hoe kan het dat de branche al acht brieven heeft moeten sturen om onder de aandacht te komen? Is er helemaal geen communicatie geweest met de sector of individuele touringcarbedrijven?
 • 4. 
  Als zelfs in een positief scenario toch circa 40% van de sector de crisis niet overleefd, wat betekent dat dan voor blijvende beschikbaarheid van voldoende touringcars als vervoersmiddel in Nederland?
 • 5. 
  Bent u bekend met het feit dat het vooral familiebedrijven betreft? Het zal onvermijdelijk zijn dat bedrijven omvallen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en beperkte reizen. Welke maatregelen zijn passend, aangeboden en/of denkbaar om de overlevingskansen van deze bedrijven te vergroten? Is er nagedacht over een mogelijk andere inzet van de touringcars? Wiens verantwoordelijkheid is dat?

[1] https://www.trouw.nl/economie/zonder-schoolreisjes-en-evenementen-gaan-de-touringcarbedrijven-ten-onder~b01dd1f3/