Vooruitblik: 27 juli - 31 augustus 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 5 december 2020
kalender

Vooruitblik: 27 juli - 31 augustus 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 27 augustus 2020.

Er staan in deze periode geen formele bijeenkomsten van de Raad i of de Europese Raad i gepland.

Volgende informele bijeenkomsten zullen worden gehouden: op 26-27 augustus van de ministers van Defensie, op 27-28 augustus van de ministers van Buitenlandse Zaken (Gymnich), en op 30 augustus - 1 september van de ministers van Landbouw. Deze bijeenkomsten zullen in Duitsland plaatsvinden.

Woensdag 19 augustus

Videoconferentie van de leden van de Europese Raad

Zie voor videobeelden van Raadszittingen en voor audiovisueel materiaal de volgende websites van de Raad: