Vooruitblik: 27 juli - 31 augustus 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 november 2020
kalender

Vooruitblik: 27 juli - 31 augustus 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2020.

Er staan geen bijeenkomsten van de Raad i of de Europese Raad i gepland tot eind augustus.

Op 26 en 27 augustus is er een informele bijeenkomst van de ministers van Defensie, en op 27 en 28 augustus van de ministers van Buitenlandse Zaken (Gymnich); op 30 en 31 augustus komen de landbouwministers informeel bijeen. Deze bijeenkomsten zullen in Duitsland plaatsvinden.

Zie voor videobeelden van Raadszittingen en voor audiovisueel materiaal de volgende websites van de Raad: