Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het uitstel van de parlementsverkiezingen in Hongkong - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het uitstel van de parlementsverkiezingen in Hongkong

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 3 augustus 2020.

Zoals uiteengezet in de conclusies van de Raad van 24 juli, volgt de EU de politieke situatie in Hongkong op de voet en herhaalt zij dat het van essentieel belang is dat de parlementsverkiezingen plaatsvinden in een klimaat dat bevorderlijk is voor de uitoefening van de in de basiswet van Hongkong verankerde democratische rechten en vrijheden.

De parlementsverkiezingen via noodbevoegdheden met een jaar uitstellen, zou de hernieuwing van zijn democratische mandaat vertragen en aan die democratische rechten en vrijheden afbreuk doen.

De recente uitsluiting van prodemocratische kandidaten, waaronder zittende parlementsleden die door de bevolking van Hongkong democratisch verkozen waren, verzwakt ook de internationale reputatie van Hongkong als vrije en open samenleving. De bescherming van de burgerrechten en politieke rechten in Hongkong is een fundamenteel onderdeel van het beginsel "één land, twee systemen", dat door de EU wordt gesteund.

De EU roept de autoriteiten van Hongkong op deze besluiten te heroverwegen.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië[1], het land van het stabilisatie- en associatie­proces en mogelijke kandidaat-lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

[1] De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces