Kosovo: Tomáš Szunyog benoemd als nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Kosovo: Tomáš Szunyog benoemd als nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020.

De Raad heeft de Tsjech Tomáš Szunyog benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor Kosovo* voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. Hij vervangt Natalya Apostolova die sinds 20 juli 2016 deze positie bekleedde.

De SVEU speelt een centrale rol bij het bevorderen van een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, democratisch en multi-etnisch Kosovo, onder meer door de stabiliteit in de regio te vergroten en bij te dragen tot regionale samenwerking en goede nabuurschaps­betrekkingen in de Westelijke Balkan. De SVEU beoogt een Kosovo dat hecht aan de rechts­staat en aan de bescherming van minderheden en van het cultureel en religieus erfgoed.

De SVEU ondersteunt het Europees perspectief van Kosovo en de toenadering van het land tot de EU, conform het perspectief van de hele regio en de stabilisatie- en associatieovereenkomst.

*Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN‑Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.