D66 - Hoe vrij zijn we als leraren hun eigen werkdrukverlaging betalen? - Het verhaal van Susannah - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 19 oktober 2020
kalender

D66 - Hoe vrij zijn we als leraren hun eigen werkdrukverlaging betalen? - Het verhaal van Susannah

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op woensdag 29 juli 2020, 6:28.

Het lerarentekort is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. We moeten het vak van docent aantrekkelijker maken. De werkdruk is nu veel te hoog, het salaris te laag.

Het is niet te verkopen dat leraren hun vrije tijd moeten opofferen voor het voorbereiden van lessen. Daarom willen we dat leraren maximaal 20 lesuren per week geven. Zo blijft er voldoende tijd over voor inhoudelijke voorbereiding én een sociaal leven. #onderwijsvisie

Alle voorstellen voor beter onderwijs vind je op: https://d66.nl/onderwijsvisie/