Verdachten fraudezaak krijgen geen straf vanwege inbreuk op hun privacy

Met dank overgenomen van W.J.H. (Helma) Lodders i, gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020, 1:55.

Schuldig bevonden aan belastingfraude en toch deels je straf ontlopen. Dat gebeurde deze week na een uitspraak van de rechtbank.

Er liep een grootschalig onderzoek naar belastingfraude. Tijdens een jarenlang onderzoek kreeg een filmmaker inzage in vertrouwelijke gegevens zoals geheime telefoonopnames en beeldmateriaal en filmde bij overleggen tussen recherches en de officier van justitie en bij invallen in diverse restaurants. Het OM heeft verzuimd dit te melden in het strafproces en daarom is de rechtbank tot dit oordeel gekomen. Een kwalijke zaak dat een fraudeur hiermee zijn straf ontloopt! Samen met de collega’s Zohair El Yassini en Jeroen van Wijngaarden vragen gesteld. Dit fenomeen is eerder aan de orde geweest en we moeten hier echt van leren!

Schriftelijke vragen van de leden Lodders, El Yassini en Van Wijngaarden (allen VVD) aan de staatssecretaris van Financien, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Verdachten zaak sushiketen Sumo krijgen geen straf vanwege inbreuk op hun privacy’.

 • Bent u bekend met het bericht ‘Verdachten zaak sushiketen Sumo krijgen geen straf vanwege inbreuk op hun privacy’[1]?
 • Hoe groot was het budget waarmee het programma Nederland Fraudeland is gemaakt?
 • Wat zijn de geschatte financiële gevolgen voor de Nederlandse staat (lees: belastingbetaler) door én het mislopen van mogelijke boetes opgelegd aan de gedaagden in de rechtszaak én de productie van een documentaire van de KRO-NCRV waarvan de kans groot is dat deze nooit wordt uitgezonden?
 • Deelt u de mening dat het entertainen van de kijker met geld van de belastingbetaler voor de publieke omroep in dit geval belangrijker is gebleken dan een valide strafzaak? Zo ja, wat zegt dit over hun moreel kompas? Zo nee, waarom niet?
 • Waarom heeft het OM voor de rechtbank verzwegen dat het OM en de FIOD meewerkten aan een documentaire?
 • In hoeverre en op welke manier heeft het OM invloed gehad op de inhoud van de documentaire? Kunt u een tijdlijn geven van de verschillende 'viewings' van het OM en de eisen die zij stelden tot aanpassing van de inhoud van de documentaire? En op welke manier hebben de documentaire makers hierop de inhoud aangepast?
 • Op welke manier heeft de FIOD invloed gehad op de inhoud van de documentaire? Kunt u een uiteenzetting geven van alle aanpassingen waartoe het FIOD de producenten toe opriep? En welke van deze oproepen hebben geleidt tot daadwerkelijke aanpassing van de documentaire?
 • Wat is er precies afgesproken in het Mediacontract tussen de FIOD, het OM en de producenten op het gebied van opnames over privacy, slachtofferbescherming, opsporing en vervolging, politietactiek- en techniek en/of risico op (ernstige) reputatieschade? Bent u het met de onderzoekers van de NRC eens dat er sprake is van zulke verregaande afspraken, dat het in feite een veto is? Kunt u dit nader toelichten?
 • Klopt de stelling van het OM dat 'zolang de FIOD en OM niet akkoord zijn met de inhoud van de documentaire wordt deze niet uitgezonden'? Is dit niet in strijd met de journalistieke code van de NPO dat journalistieke programma's onafhankelijk en onpartijdig dienen te zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de KRO-NCRV de journalistieke code gaat naleven?
 • Waarom laat de FIOD bij het verzamelen van bewijzen in een mogelijke strafzaak media meekijken? Gebeurt dit vaker? Zo ja, hoe vaak, waarom en met welk doel?
 • Welke mogelijke gevolgen heeft deze rechterlijke uitspraak voor strafzaken waar ook media met draaiende camera’s meelopen bij invallen en het verzamelen van bewijzen anderszins?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/23/inbreuk-op-privacy-sumo-verdachten-geen-straf-a4006778