Verslag van een nota-overleg Tweede Kamer uitgebracht over Cure (Voortzetting) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Verslag van een nota-overleg Tweede Kamer uitgebracht over Cure (Voortzetting)

vrijdag 24 juli 2020

Bij dossiers 19637 - Vreemdelingenbeleid, 25295 - Infectieziektenbestrijding, 27428 - Beleidsnota Biotechnologie, 27529 - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg, 29247 - Acute zorg, 29248 - Invoering Diagnose Behandeling Combinaties, 29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector, 29389 - Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid, 29477 - Geneesmiddelenbeleid, 29689 - Herziening Zorgstelsel, 31016 - Ziekenhuiszorg, 31765 - Kwaliteit van zorg, 32620 - Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 32864 - Academische zorg, 33077 - Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, 33578 - Eerstelijnszorg, 33826 - Nationaal actieplan mensenrechten in Nederland, 34104 - Langdurige zorg en 34170 - Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en wetsvoorstellen 33675 - Structurele bekostiging van anonieme e-mental health en het mogelijk maken van anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten en 35200 XVI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 is een verslag van een nota-overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)