Oud-minister Louw de Graaf overleden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Oud-minister Louw de Graaf overleden

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op donderdag 23 juli 2020.

Het CDA is bedroefd door het overlijden van oud-minister Louw de Graaf. De loopbaan van Louw de Graaf stond volledig in het teken van sociale zaken. Hij was tussen 1977 en 1989 staatssecretaris en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in meerdere kabinetten, onder premiers Van Agt en Lubbers, en meermaals Tweede Kamerlid.

De Graaf stond bekend als een deskundig politicus met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die altijd positief in het leven stond. Het CDA is Louw de Graaf zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons land en voor onze partij betekend heeft.

Het CDA wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en allen die van hem houden veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.

Hugo de Jonge

Politiek leider CDA, vicepremier

Rutger Ploum

Partijvoorzitter CDA

Pieter Heerma

Fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie