Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35450 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (Voorjaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 13 augustus 2020
kalender

Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35450 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (Voorjaarsnota)

woensdag 8 juli 2020

Bij wetsvoorstel 35450 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (Voorjaarsnota) is een eindverslag ondergebracht.