Opvang van kinderen uit Griekse kampen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Opvang van kinderen uit Griekse kampen

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020.

D66 is voorstander van het opvangen van kinderen uit de Griekse kampen. Binnen de coalitie hebben wij ons samen met de ChristenUnie ingezet om te zorgen dat Nederland binnen Europa z’n verantwoordelijkheid neemt, maar tot op de dag van vandaag is daar in de coalitie en in de Tweede Kamer onvoldoende draagvlak voor. Het is geen geheim dat de coalitie ernstig verdeeld is over asiel en migratie, en dat geldt ook hier.

In mei van dit jaar is wel besloten om kinderen van de Griekse eilanden af te halen en in veiligheid te brengen in door Nederland betaalde opvang op het Griekse vasteland. In die opvang is er goed onderdak, psychosociale zorg en begeleiding, onderwijs, medische zorg en juridische steun bij de asielprocedure. Dit zal worden uitgevoerd door NGO’s. Voor de opvang zijn 48 plekken beschikbaar voor drie jaar, waardoor in totaal enkele honderden alleenstaande minderjarigen kunnen worden geholpen. Ook ondersteunt Nederland de Griekse autoriteiten bij het opzetten van een voogdijsysteem, zoals NIDOS dat in Nederland doet.

Is dit voor D66 de gewenste uitkomst? Nee, dat moge duidelijk zijn. Maar het helpt uiteindelijk honderden kinderen op de Griekse eilanden wel een stap vooruit, want zij hoeven niet langer in de mensonterende kampen te overleven.

Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd over een motie die het kabinet oproept om een aantal kinderen in Nederland op te vangen. D66 heeft die motie niet gesteund, vanwege het gesloten compromis. Het komt er nu op aan om de opvangvoorziening op te zetten en de kinderen daadwerkelijk van de eilanden af te halen om ze in veiligheid te brengen. Het is aan de staatssecretaris om te laten zien dat het haar menens is. Zij zal volop vaart moeten maken.

D66 zal haar aan de afspraken houden. Uiterlijk in september moeten de eerste kinderen van de eilanden naar de Nederlandse opvangplekken worden gebracht. Als dat plan onverhoopt niet werkt, dan zal de fractie een nieuwe afweging maken.

Lees meer over wat D66 vindt van migratie

Informatie over lijsttrekkerschap

  • Updates van de partij

  • Nieuws over onze standpunten

E-mailadres:

Ja, houd mij op de hoogte. Wil je weten hoe D66 jouw persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacypagina.

var subscribe_url = "https://d66.nl/wp-admin/admin-ajax.php"; // show whole content when 'read more' button is triggered function showMore(this_button) { jQuery(this_button).closest('form').find('.mailcamp-gdpr-less').hide(); jQuery(this_button).closest('form').find('.mailcamp-gdpr-more-link').hide(); jQuery(this_button).closest('form').find('.mailcamp-gdpr-more').show(); } // This function is triggered on the form submission function submitMailCampForm(this_form) { // accepted GDPR conditions, subscribe if (this_form.elements['CustomFields[accepted]'].checked) { // get values from form // var elements = document.getElementById('mailcamp-subscribe-form'); var elements = jQuery(this_form).serializeArray(); console.log(elements); // // Add to form object var formData = new FormData(); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { formData.append(elements[i].name, elements[i].value); } formData.append('action', 'add_subscriber_to_list'); // Create the AJAX POST xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.onreadystatechange = function () { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { console.log(this.responseText); var response_text = JSON.parse(this.responseText); response_text = response_text[1]; jQuery(this_form).find(".mailcamp-form-confirm").html(response_text); } }; xmlhttp.open("POST", subscribe_url, true); xmlhttp.send(formData); return false; } else { // did not accepted the GDPR conditions // alert('Om u in te schrijven dient u akkoord te gaan met bovenstaande GDPR privacywetgeving.'); alert("To subscribe, you must agree to the above GDPR privacy legislation."); return false; } }

Loading...

In

Tw

Fb

Navigatie

Contact

Landelijk Bureau D66 Lange Houtstraat 11 2511 CV Den Haag Telefoonnummer 070-3566066

Contactpagina

Wat vindt D66

Onze mensen

Over D66