Moderniseringsslag in Europese grensoverschrijdende justitiële samenwerking door herziening EU-regels

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op dinsdag 30 juni 2020.

Het wordt makkelijker om in grensoverschrijdende rechtszaken getuigen op afstand te horen en bewijs digitaal uit te wisselen. Vandaag bereikten het Europees Parlement en de Europese landen een akkoord over het verbeteren en digitaliseren van grensoverschrijdende justitiële samenwerking.

Liesje Schreinemacher: “Snelle en efficiënte justitiële samenwerking is belangrijk voor het optimaal functioneren van de interne markt. Maar ondanks alle moderne communicatiemiddelen verloopt communicatie in grensoverschrijdende rechtszaken nog vaak via de ouderwetse weg, wat onnodig veel tijd en geld kost voor mensen, bedrijven en gerechten. Het is dus hoog tijd voor een moderniseringsslag. Door de coronamaatregelen communiceren we allemaal meer via de digitale weg en zien we dat dit voordelen oplevert. Het is mooi dat we met dit akkoord nu ook in het justitie domein van de inzet van digitale oplossingen de vruchten kunnen plukken.

“Als een van de onderhandelaren namens het Europees Parlement, was het voor mij belangrijk dat we in de keuze voor digitale oplossingen wel een scherp oog hebben voor cyberveiligheid en privacy regels. Ik heb er daarom voor gepleit dat landen voldoende ruimte, tijd en middelen krijgen om nationale IT-systemen zo aan te passen of in te richten dat deze veilig en toekomstbestendig zijn.”

In 2018 bevatten bijna 3,5 miljoen rechtszaken in Europa een grensoverschrijdend element. Van digitale oplossingen wordt in dit soort rechtszaken tot nu toe minimaal gebruik gemaakt. De uitwisseling van bewijsstukken gaat meestal nog steeds via de post en het horen van getuigen op afstand komt nauwelijks voor. De herziening van deze wetgeving maakt de weg vrij voor de inzet van digitale oplossingen, zoals het gebruik van videoconferenties voor getuigenverklaringen.