NL - wet
Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Deze wet werd op 17 juni 2020 ondertekend en op 29 juni 2020 gepubliceerd (Stb. 2020, 215).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel