MIRT

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020, 2:36.

Mobiliteit is Vrijheid

De VVD wil blijven investeren in Nederlandse infrastructuur om op een slimme en innovatieve manier Nederland mobiel te houden. De noodzaak om te investeren is groter dan voorheen, want de economische crisis kan er, samen met milieuregelgeving en langdurige procedures voor zorgen dat projecten verder vertraging oplopen. Dat is niet goed. De kosten van onderhoud nemen toe en er zijn nieuwe financiële tegenvallers. Dat baart ons zorgen. De VVD wil daarom waar het kan versnellen en onzekerheid beperken. Het versnellen is recent een paar keer gelukt. Welke projecten kunnen nog meer sneller? Hoe zit het met de maatregelen voor de verkeersveiligheid, de 500mln die de Minister eerder mobiliseerde? Kan de schop vaker in de grond om de bouw te ondersteunen?

Het is te prijzen dat de Minister op mijn verzoek per brief inkijk geeft in de onderhoud. Zoals verwacht is de komende jaren veel meer geld nodig voor wegonderhoud; 1 tot 1,4 miljard extra per jaar. Ook spoor komt miljarden tekort. Kan de Minister toezeggen dat ruim voor de verkiezingen de opgave voor de komende jaren in beeld komt, voor te maken keuzes van een nieuw kabinet over het geld? Ik vind dat van belang zodat wij projecten en onderhoud kunnen uitvoeren en nieuwe investeringen zijn nodig om te voorkomen dat NL vastloopt.

Ons land in beweging houden vergt ook een gezamenlijke opgave tussen overheden en de sector. NL is maar een klein land. In het ideaal van de VVD zijn stad en regio beter verbonden. Op meerdere manieren reis je binnen twee uur naar de andere kant van het land. De bewindspersonen maken een slag door ontbrekende schakels in te vullen. Logisch ook om het internationale aspect te voegen in de verkeersanalyses.

De mobiliteit kan ook moderner. De coronacrisis en de economische crisis leert ons een aantal zaken. De VVD hoopt dat thuiswerken nu definitief doorgebroken is en de vraag is hoe we dit blijvend verankeren in onze samenleving? De verschuiving van aanvangstijden van scholen en bedrijven kan ook bijdragen, maar hoe stem je dat op elkaar af? Hoe belangrijk is ons OV eigenlijk?

Als ik de regio’s ’afloop:

Noord:

Prachtig dat er een financieringsconstructie is gevonden met Friesland voor de bruggen en sluis bij Kornwerderzand. Gisteren beklonken, Hulde! Belangrijk voor de ontwikkeling en werkgelegenheid in de maritieme sector rond het het IJsselmeer.

Een versnelling van reistijd op het bestaande spoor naar het Noorden is belangrijk, vandaar de verkenning van de Lelylijn.

De bereikbaarheid van het Noorden en van alle regio’s, is van landelijk belang. Dat geldt dus ook voor verbindingen vanaf Zeeland, Achterhoek, Twente en Limburg naar de Randstad. Fijne mensen, minder files en woningen. Voor het ontbrekende stuk spoor van 2 km Emmen-Rheine vraagt Drenthe steun, het kost maximaal 15 miljoen, wat kan de staatssecretaris doen?

Oost:

De VVD wil aanbesteding bij A1/Hoevelaken vlot zien. Ik vraag ook naar een update over knooppunt A1/A30, waar een verkenning is gestart. De VVD wil de N35 opwaarderen naar een A35. Is de Minister het met de VVD eens dat, hoewel deze weg niet hoog in de statistieken scoort met files en ongevallen, de doorstroming strategisch benaderd moet worden?

Als de financiering niet rond is, ondanks de toegezegde 120 mln vanuit Overijssel. Welke doelmatige oplossing ziet de Minister wel? Is het mogelijk een project elders te schrappen ten gunste van de N35? De verbinding over de weg tussen regio Twente en groeistad Zwolle is van belang, maar hoe weegt de Minister de dat in een breder nationaal belang? Hoeveel is nodig om de N35 te kunnen verbreden conform de wens van de Provincie? Welke verhouding van financiering is acceptabel?

De A2 verbredingsplannen tussen kp Empel en kp Deil lopen, maar de echte robuuste oplossing is met meer rijbanen dan wat er nu voorligt. Kan dat? De aansluitingen met een smalle A15, die als goederencorridor dienst doet en waar ongetwijfeld een nieuwe flessenhals zal ontstaan, baren ons zorgen. Hoe verlopen de gesprekken over voorfinanciering en cofinanciering? Als we het aanpakken, laten we het definitief goed doen.

De A15 blijft de zwakste schakel in de west-oost verbinding. De VVD wil daarom plannen zien voor verbreding vanaf Gorinchem verder richting het oosten conform eerdere moties. Ik hoop dat deze goederencorridor terug kan komen in het Investeringsfonds dat eerder is aangekondigd. Sommige provincies laten extern salderen stikstof nog niet toe, wat betekent dit voor de wegenprojecten? Hoe gaat de Minister provincies laten bewegen voor onze Rijksprojecten?

West:

De VVD wil dat bij de verbreding van de A12 Gouda-de Meern de combinatie met woningbouw op Rijnenburg. Hoe zorgen we ervoor dat woningbouw en wegbouw op elkaar aansluiten? Wat kan de Minister toezeggen? (motie).

Als het gaat om project ZuidAs stapelen de tegenvallers zich op. Hoe gaat de aanvullende rekening van circa 1 miljard verdeeld worden? Hoewel ik het nationale belang zie, wil ik niet dat de rest van NL meebetaald, dus wat biedt Amsterdam zelf, de regio of NH?

De vraag naar woningbouw in Flevoland en de Haarlemmermeer is groot. Hoe zien de bewindspersonen dat als het gaat om een IJmeerverbinding, een doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol of de Duinpolderweg waar de Provincie NH niet in mee wil?

Ik wil van de staatsecretaris meer horen over de ontwikkelingen omtrent de oude lijn tussen Leiden en Dordrecht en de inpasbaarheid van Dordrecht Leerpark. Is dit het lightrail-idee uit Regeerakkoord?

Voor de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug ziet de VVD kans dit te combineren met de derde oeververbinding. De huidige brug moet tijdig worden vervangen, tegelijk kan een derde oeververbinding (er dichtbij) helpen tegen files, zonder de scheepvaart te remmen. De 200 mln dient te zorgen voor verlichting van de dagelijkse files. Dat kan door lokaal ververkeer met auto, bus en tweewielers te spreiden, is de Minister dat met ons eens?

Zuid:

Over de A2 voorkeursbeslissing Den Bosch-Deil had ik het net al, Voor de A59/A27 kp Hooipolder wil de VVD uiteindelijk de verkeerslichten verwijderd zien. Welke eindsituatie ziet de Minister? Wat kan hier op termijn?

De VVD wil blijvende aandacht voor de A2 vanaf Eindhoven naar Limburg. Dit is de serieuze verkeersader naar Limburg. Hoewel niet voorzien, wanneer leggen er een extra rijstrook bij?

De VVD wil weten welke afspraken met Brabant gemaakt kunnen worden, specifiek voor knooppunt Eindhoven/Brainport en welke verwachting de staatssecretaris heeft van Toekomstbeeld OV voor Zuid NL.