Nieuwe EU-regels verbeteren de bescherming van de consument en verstevigen de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020.

Europese landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben gisteren overeenstemming bereikt over Europese wetgeving die de consument nieuwe mogelijkheden geeft om in geval van inbreuk op consumentenrechten schadevergoeding te ontvangen. Wanneer groepen consumenten in verschillende Europese landen te maken krijgen met dezelfde inbreuk op hun consumentenrechten, zoals bijvoorbeeld het geval was bij Dieselgate, was het tot nu toe vaak lastig of zelfs onmogelijk om een procedure te starten en schade te vorderen. Daar komt binnenkort verandering in. Liesje Schreinemacher onderhandelde namens Renew Europe, de liberale groep in het Europees Parlement, in de afgelopen maanden over nieuwe regels die het collectief verhalen van schade voor consumenten in heel Europa mogelijk zullen maken.

Goed voor de consument

Hoewel een collectieve schadeclaim in Nederland al mogelijk was, liep wetgeving in andere Europese landen achter. Van persoonsgegevensbescherming en financiële dienstverlening, tot productveiligheid en passagiersrechten: de nieuwe regels dwingen de lidstaten om een systeem voor collectieve acties op te zetten die consumenten bescherming biedt tegen inbreuken op hun rechten. Daarnaast maken de regels het mogelijk dat consumentorganisaties uit verschillende Europese landen gezamenlijk kunnen optreden wanneer een bedrijf op grote schaal consumentenregels overtreedt, waarbij consumenten recht krijgen op compensatie. Hierdoor zijn consumenten beter beschermd, niet alleen in Nederland maar in heel Europa.

En voor onze bedrijven

Door deze nieuwe regels voor collectieve acties in Europa, wordt ook de concurrentiepositie van bedrijven beter beschermd. Een Nederlands bedrijf dat zich aan de regels houdt kan zo niet de dupe worden van bedrijven in andere Europese landen die consumentenregels zonder consequenties kunnen schenden. Daarnaast zorgt de mogelijkheid van een collectieve schadeclaim voor meer rechtszekerheid bij bedrijven, die anders te maken konden krijgen met verschillende rechtszaken in verschillende Europese lidstaten.

Liesje Schreinemacher: “Met deze nieuwe regels zetten we weer een volgende stap in de ontwikkeling van onze interne markt. Nu we steeds meer online en over de grens spullen en diensten kopen, is het belangrijk voor consumenten dat hun rechten overal in Europa gewaarborgd zijn en dat niet iedere consument individueel een procedure hoeft aan te spannen wanneer onze rechten op grote schaal geschonden worden. Tegelijkertijd brengen deze regels meer rechtszekerheid voor bedrijven en zorgen ze ervoor dat consumentenregels in heel Europa worden nageleefd, waarmee oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan. Een win-win dus.”