Tienpuntenplan: mens en natuur in evenwicht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 5 augustus 2020
kalender

Tienpuntenplan: mens en natuur in evenwicht

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op zondag 21 juni 2020.

Het gaat slecht met de natuur, wereldwijd en in Nederland. En hoe slechter het gaat met de natuur, hoe slechter het gaat met ons. De mens is namelijk direct afhankelijk van de natuur. Gezonde natuur zorgt voor schone lucht, vruchtbare grond, voldoende drinkwater, de bestuiving van gewassen en het voorkomen van plagen of virussen.

D66 wil een Parijsakkoord voor de natuur

Daarom vindt D66 dat we onze relatie met de natuur radicaal moeten veranderen. We willen de natuur weer robuust maken, zodat ons land weerbaar is tegen de gevolgen van klimaatverandering en de samenleving gezond is, In het tienpuntenplan staan concrete voorstellen om de natuur weer te laten ademen. D66 wil natuurgebieden verbinden, een Parijsakkoord voor de natuur, illegale handel in wilde dieren aan banden leggen, een doorstart maken met kringlooplandbouw en doet nog ruim veertig andere voorstellen. We kunnen morgen al stappen zetten om onze natuur beter te beschermen. Van de Veluwe tot de Waddenzee en van de vogels bij jou in de tuin tot de koraalriffen in Caribisch Nederland.

Schone lucht door gezonde natuur

Dier- en plantensoorten zijn kwetsbaar en sterven sneller uit dan ooit. Wereldwijd worden 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. Een soort kan maar één keer uitsterven: dit is een definitief en onomkeerbaar proces. Dit brengt ook de leefomgeving van de mens in gevaar, want de mens is direct afhankelijk van natuurlijke ecosystemen. Zo hebben we insecten nodig voor de bestuiving in de landbouw en vogels om te zorgen dat gewassen niet worden kaalgevreten. Ook zorgt een gezonde natuur voor schone lucht, vruchtbare grond en voldoende drinkwater.

Beschermen we de natuur, dan beschermen we de gezondheid

De klimaat- en stikstofcrises laten zien dat onze samenleving de ecologische grenzen op vele fronten overschrijdt. Ook ziektes als de Q-koorts en het coronavirus, die hun oorsprong vinden in de intensieve veehouderij en de handel in wilde dieren, laten zien dat we onze omgang met de natuur radicaal moeten veranderen. Op die manier kunnen we plant- en diersoorten beschermen, maar ook onze eigen gezondheid. Doordat de mens steeds meer natuurlijke habitats vernietigt en bossen kapt om bijvoorbeeld landbouwgrond te creëren, komt de mens vaker in aanraking met wilde dieren, waardoor de kans op uitbraken van ziektes steeds groter wordt.

Wil jij weten hoe D66 dit wil voorkomen? Lees hier het gehele tienpuntenplan “Mens en natuur in evenwicht”.

Klik hier voor het tienpuntenplan!