Tijdelijke commissie over buitenlandse inmenging (opgeheven) (INGE)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement deed onderzoek naar alle manieren waarop landen en organisaties van buiten de Unie democratische processen in de EU proberen te beïnvloeden. Veel aandacht ging uit naar hoe dit digitaal is georganiseerd - van cyberaanvallen tot ingehuurde 'trollen' die desinformatie verspreiden.

Deze commissie was opgericht voor een periode van twaalf maanden, maar het Europees Parlement had besloten die termijn te verlengen. De commissie telde 33 leden. Omdat er soms gevoelige informatie werd gedeeld was een deel van de hoorzittingen en verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt.

De commissie telde 34 leden en 33 plaatsvervangers.

1.

Werkzaamheden

De commissie richtte zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  onderzoek doen naar de manieren hoe de regels met betrekking tot het financieren van verkiezingscampagnes en politieke partijen worden omzeild met geld uit derde landen, en of die regels in de lidstaten streng genoeg zijn
 • 2. 
  het voorstellen van maatregelen voor het inzichtelijk maken van hoe berichten met politieke inhoud op sociale media worden geplaatst en verspreid (de algoritmes van dergelijke platforms) en het tegengaan van trollen, nepaccounts en haatzaaierij
 • 3. 
  voorstellen doen om op EU-niveau cyber- en hybride dreigingen aan te pakken, waarbij wordt gekeken naar zowel de overheid (inclusief de EU zelf), het leger, de politiek als de journalistiek
 • 4. 
  onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de EU afhankelijk is van buitenlandse partijen in het aanbieden en onderhouden van de kritieke (internet-)infrastructuur met betrekking tot het faciliteren van democratische processen
 • 5. 
  maatregelen voor het actief bestrijden van strategische informatie- en communicatiecampagnes van kwaadwillige derde landen en in het bijzonder hoe ze daarin gebruik maken van organisaties binnen de EU

De commissie richtte zich niet alleen op de rol die overheden spelen, en wat overheden kunnen doen, maar richtte zich ook nadrukkelijk tot bedrijven die op dit terrein actief zijn.

Op 10 februari 2022 heeft de Commissie het eindrapport aangeboden. 23 maart 2022 was de officiële einddatum van de commissie.

 

2.

Meer informatie