EP-Subcommissie belastingvraagstukken (FISC)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met belastingvraagstukken. Tijdens de parlementaire termijn 2014-2019 heeft het Europees Parlement herhaaldelijk opgeroepen tot EU-maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking. Om dit te blijven promoten en aanjagen heeft het Parlement daarom een specifieke commissie opgericht.

De commissie telt 30 leden. De Nederlander Paul Tang (PvdA) i zit de commissie voor. Haar voornaamste taak is het horen van deskundigen, ministers en parlementsleden uit de lidstaten, het organiseren van onderzoeksmissies, en het formuleren van ontwerpaanbevelingen.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Economische en Monetaire Zaken i (ECON) en is opgericht om deze te ondersteunen op dit specifieke terrein.

1.

Werkzaamheden

Het Europees Parlement besloot tot het oprichten van een permanent commissie voor dit onderwerp nadat opeenvolgende tijdelijke onderzoekscommissies van het Europees Parlement onderzoek deden naar belastingfraude en -ontwijking.

De belangrijkste onderwerpen waar de subcommissie zich op richt zijn:

  • 1. 
    het bestrijden van belastingfraude
  • 2. 
    vraagstukken rond belastingontduiking en belastingontwijking
  • 3. 
    financiële transparantie voor belastingdoeleinden
 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Paul Tang (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Paul Tang (PvdA) iS&D

Ondervoorzitter(s)

Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Markus FerberEVP
Antonio TAJANI - EP President meets with Othmar KARAS Othmar Karas iEVP
Martin Hlaváček iRENEW
Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA

Lid/leden

Clara Ponsatí Obiols iNI
ECOFIN Council (Budget) Rasmus Andresen iGroenen/EVA
Press conference Martin SCHIRDEWAN (DE), and Manon AUBRY (FR), GUE/NGL Co-Presidents Manon Aubry iGUE/NGL
Gunnar Beck iID
Marek Belka iS&D
Gilles Boyer iRENEW
José Manuel García-Margallo Y Marfil iEVP
Plenary session - Week 09 2018 in Brussels - Annual report on the situation of fundamental rights in the EU in 2016Statement by the VPC/HR - EU's perspectives for the first EU-Cuba Joint Council meetingCouncil and Commission statements - Work and legacy of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslaviaCouncil and Commission statements - Removal of several third countries from the EU list of non-cooperativejurisdictions for tax purposes Herbert Dorfmann iEVP
Jonás Fernández iS&D
EP Press conference - EU-United Kingdom future relations by David McALLISTER (EPP, DE), Chair of the UK Coordination Group and the Committee on Foreign Affairs, Bernd LANGE (S&D), Chair of the International Trade Committee, Kati PIRI (S&D, NL), and Christophe HANSEN (EPP, LU), co-rapporteurs Christophe Hansen iEVP
Eugen Jurzyca iECR
Billy Kelleher iRENEW
Andreas SCHWAB voting during the plenary session - Week 17 2017 in Brussels Andreas Schwab iEVP
Logo Nationale Alliantie (Letland) Roberts Zīle iECR
Plenary session week 37 2017 in Strasbourg - Promotion of internet connectivity in local communities Luděk Niedermayer iEVP
Plenary session week 3 2018 in Strasbourg - Implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States Ernest Urtasun iGroenen/EVA
SCHIRDEWAN Martin - 8th Parliamentary Term Martin Schirdewan iGUE/NGL
Aurore Lalucq iS&D
Pedro Marques iS&D
Lídia Pereira iEVP
Dragoş Pîslaru iRENEW
Antonio Maria Rinaldi iID
Irene Tinagli iS&D
Roman Haider iID
Andżelika Anna Możdżanowska iECR

Plaatsvervanger(s)

Claude Gruffat iGroenen/EVA
Fabio Massimo	Castaldo and Ursula von der Leyen Fabio Massimo Castaldo iNI
Isabel Benjumea Benjumea iEVP
Stefan Berger iEVP
Damien Carême iGroenen/EVA
ECOFIN Council (Budget) Olivier Chastel iRENEW
P-012009-00-01 Danuta Hübner iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - State of play of negotiations with the United Kingdom Raffaele Fitto iECR
Niels Fuglsang iS&D
Gianna Gancia iID
José Gusmão iGUE/NGL
Eero Heinäluoma iS&D
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Sirpa Pietikäinen iEVP
Plenary session week 40 2017 in Strasbourg- Fiscal compact and its incorporation into the EU legal framework - Topical debate Evelyn Regner iS&D
Antonio TAJANI - EP President family picture with Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio Martusciello iEVP
Alfred SANT in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Alfred Sant iS&D
INTA Hearing on Trade related aspects of Economic Governance Joachim Schuster iS&D
EU-Switzerland : signature of a Joint statement on Company Tax Issues Johan Van Overtveldt iECR
Ondřej Kovařík iRENEW
Aušra Maldeikienė iEVP
Mikuláš Peksa iGroenen/EVA
Monica Semedo iRENEW
Stéphanie Yon-Courtin iRENEW
Mihai Tudose iS&D
Patryk Jaki iECR

3.

Meer informatie