35493 - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

35493 nl - wetsvoorstel
Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 juni 2020 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Jonge i.

 

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020. Hierin zijn uitgaven inzake coronamaatregelen budgettair verwerkt.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(32 stuks)

2 15 juni 2020, voorstel van wet, nr. 1     KST354931
Voorstel van wet
 
2 15 juni 2020, memorie van toelichting, nr. 2     KST354932
Memorie van toelichting
 
2 29 juni 2020, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST354933
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.