35484 NL - ongeclassificeerd
Burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 5 juni 2020, brief, nr. 1     KST354841
Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"
 
2 3 september 2020, motie, nr. 2     KST354842
Motie Van der Graaf c.s. over inzichtelijk maken van het uitvoeren van verplichtingen op basis van internationale verdragen
 
2 3 september 2020, motie, nr. 3     KST354843
Motie Van der Staaij c.s. over voorstellen om het kopen van seks strafbaar te stellen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.