Duizenden Nederlandse zeelieden nog langer vast op zee door visa-chaos

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020, 2:31.

Vragen van de leden Koopmans en Remco Dijkstra (beiden VVD) Aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor infrastructuur en waterstaat:

 • (1) 
  Bent u bekend met de berichten “Duizenden Nederlandse zeelieden nog langer vast op zee door visa-chaos” en “Gestrande zeelieden vormen een dreiging voor de wereldeconomie”?[1]
 • (2) 
  Herkent u het beeld dat veel zeevarenden in een lastige persoonlijke situatie verkeren omdat ze lange tijd niet naar huis kunnen? Herkent u dat dit tot gevaarlijke toestanden aan bood van schepen kan leiden?
 • (3) 
  Herkent u dat er een probleem bestaat met het aflossen van personeel op schepen, doordat het aflossende personeel problemen heeft met het verkrijgen van visa?
 • (4) 
  Wat is het visumbeleid ten aanzien van zeevarenden en wat is de achtergrond van de huidige beperkingen?
 • (5) 
  Herkent u de zorgen over de effecten op de wereldhandel als er geen goede oplossing komt voor de aflossing van bemanningsleden op schepen?
 • (6) 
  Welke stappen onderneemt het kabinet om de risico’s te mitigeren? Welke mogelijkheden tot verder stappen biedt de ontwikkeling van de pandemie, natuurlijk met inachtneming van de essentiële veiligheidsmaatregelen?
 • (7) 
  Zijn er contacten met landen waar veel zeevarenden vandaan komen over het waar mogelijk versoepelen van beperkingen aan reisbewegingen om bemanningen af te lossen? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken?
 • (8) 
  Klopt het dat Duitsland soepeler omgaat met de verlening van visa aan zeevarenden dan Nederland? Zo ja, wat zijn de verschillen en waarom zijn die er?
 • (9) 
  Hoe kijkt u aan tegen het pleidooi van de Internationale Maritieme Organisatie om zeevarenden tot ‘vitale werknemer’ te verklaren?
 • (10) 
  Is het mogelijk om tot een Europees initiatief te komen om het scheepvaartverkeer gaande te houden, in navolging van het beleid om via ‘green lanes’ het internationale vrachtverkeer via de weg open te houden?
 • (11) 
  Welke mogelijkheden zijn er om meer visa on arrival te verstrekken aan zeevarenden op Schiphol?
 • (12) 
  Wat is de reden om geen visa on arrival te verstrekken aan zeevarenden voor een schip dat niet onder Nederlandse vlag vaart maar wel de haven van Rotterdam aan doet?
 • (13) 
  Klopt het dat de visumverlening in landen waar veel zeevarenden vandaan komen, zoals de Filipijnen, langzaam weer op gang komt? Zo ja, kunt u een tijdpad schetsen dat aangeeft per wanneer zeevarenden hier weer binnen de voorheen gebruikelijke termijnen en procedures gebruik van kunnen maken?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5146756/scheepvaart-corona-crisis-visa-visum-vast-aan-boord-op-zee

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/08/gestrande-zeelieden-vormen-een-dreiging-voor-de-wereldeconomie-a4002115