Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF) - 11 juni 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF) - 11 juni 2020

donderdag 4 juni 2020

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Defence (DEF)

Voorstellen bij: 35470 X - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019

Voorstellen bij: 34919 - Defensienota

Voorstellen bij: 27830 - Materieelprojecten Defensie

Voorstellen bij: 35300 X - Vaststelling begroting Defensie 2020

Voorstellen bij: 31125 - Defensie Industrie Strategie

Voorstellen bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Voorstellen bij: 21501-28 - Defensieraad

Voorstellen bij: 27925 - Bestrijding internationaal terrorisme

Voorstellen bij: 24493 - Voornemen tot verlenging van verdragen

Voorstellen bij: 29521 - Nederlandse deelname aan vredesmissies

Voorstellen bij: 34225 - Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst

Voorstellen bij: 35000 X - Vaststelling begroting Defensie 2019

Overige voorstellen: