Stemming Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt
Document­datum 02-06-2020
Publicatie­datum 02-06-2020
Nummer HTK20192020-77-6
Kenmerk 35417
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35417).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 mei 2020.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Tweede Kamer

Stemming Doen vervallen van additionele 2 juni 2020 artikelen die zijn uitgewerkt    TK 77

77-6-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.