Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 3 juni 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 13 augustus 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 3 juni 2020

vrijdag 29 mei 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 35470 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2019

Besluiten bij: 35470 IX - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019

Besluiten bij: 35466 - Wijziging begroting Financiën 2020 (Noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

Besluiten bij: 35468 - Wet hardheidsaanpassing Awir (verzachting hardheden die zich bij de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voordoen)

Besluiten bij: 35437 - Fiscale verzamelwet 2021

Besluiten bij: 31789 - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Besluiten bij: 29232 - Air France - KLM

Besluiten bij: 35205 - Wet vliegbelasting

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 35302 - Belastingplan 2020

Besluiten bij: 26399 - Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Overige besluiten: