Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35475 - Initiatiefnota bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 27-05-2020
Publicatie­datum 27-05-2020
Nummer KST354751
Kenmerk 35475, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 475

Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2020

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit».

Paternotte

kst-35475-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 475, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.