Tweede steunpakket ondernemers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Tweede steunpakket ondernemers

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op woensdag 20 mei 2020.

De coronacrisis raakt ondernemers en hun medewerkers hard. Wij willen ondernemers beschermen en banen behouden. Op 20 mei is daarom het tweede steunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen.

Extra maatregelen voor ondernemers

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW). De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

  • Verlenging van de belastingmaatregelen.
  • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets.

Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over de maatregelen voor ondernemers.