Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 14 mei 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 14 mei 2020
Document­datum 15-05-2020
Publicatie­datum 15-05-2020
Kenmerk 2020A01566 30
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 15 mei 2020

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

104

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

104

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

25, 29, 104

 

DEF

i.v.m. agendapunt

16, 52, 102, 103, 104, 107

 

EU

i.v.m. agendapunt

11, 25, 29, 77

 

EZK

i.v.m. agendapunt

94, 104

 

FIN

i.v.m. agendapunt

28, 54, 55, 71, 74, 95

 

I&W

i.v.m. agendapunt

3, 65, 66, 72, 78, 104

 

J&V

i.v.m. agendapunt

8, 22, 25, 27, 29, 31, 52, 53, 65, 66 69, 81, 86, 88, 102, 104

 

KR

i.v.m. agendapunt

45, 104, 106

 

LNV

i.v.m. agendapunt

104

 

OCW

i.v.m. agendapunt

40, 104

 

SZW

i.v.m. agendapunt

104

 

VWS

i.v.m. agendapunt

25, 29, 72, 104

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 mei

2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2019

Zaak:    Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 10 maart 2020

Besluit:

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2019 - 35300-I-8 Desgewenst betrekken bij de begroting 2021 Hfst I De Koning.

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en drs. S. van Veldhoven-van der Meer als minister voor Milieu en Wonen, alsmede belasting van drs. K.H. Ollongren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten als minister zonder portefeuille, benoeming van drs. R.W. Knops tot Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoeming van drs. S. van Veldhoven-van der Meer als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 april 2020

Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan drs.

 • R. 
  W. Knops als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en drs.
 • S. 
  van Veldhoven-van der Meer als minister voor Milieu en Wonen, alsmede belasting van drs. K.H. Ollongren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten als minister zonder portefeuille, benoeming van drs. R.W. Knops tot Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoeming van drs. S. van Veldhoven-van der Meer als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 34700-72

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

I&W

 • 4. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 29 april 2020 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-I

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur.

 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de

Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 29 april 2020 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-III

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur.

Binnenlandse Zaken

 
 • 6. 
  Agendapunt:

Doorlichting Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 maart 2020

Doorlichting Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT) - 31490-274

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid.

 • 7. 
  Agendapunt:

Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 maart 2020

Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders - 33258-44

Besluit:

Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders d.d. 4 maart 2020.

 • 8. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin1

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2020

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin1 - 31490-276

Besluit:

Betrokken bij het plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten op 4 maart jl.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 9. 
  Agendapunt:

Doorontwikkeling Rijks ICT-dashboard

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2020

Doorontwikkeling Rijks ICT-dashboard - 26643-671

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid.

 • 10. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2020

Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019' - 35300-B-16

Besluit:

Agenderen voor het SO Democratie, kiesrecht en desinformatie dd. 14 mei

2020.

 • 11. 
  Agendapunt:

Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad - 31757-100

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie

Volgcommissie(s):

EU

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (Kamerstuk 35300-VII-41)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (Kamerstuk 35300-VII-41) - 35300-VII-107

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een meer gestructureerd planningsoverzicht 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Reactie op verzoek commissie om een meer gestructureerd planningsoverzicht 2020 - 35300-VII-106

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg.

 • 14. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering' - 28101-17

Besluit:

Betrokken bij het algemeen overleg Functioneren rijksdienst op 12 maart jl.

 • 15. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 - 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 - 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen - 30985-41

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg BRP.

 • 16. 
  Agendapunt:

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Zeeland van 6 maart 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Zeeland van 6 maart 2020 - 33358-24

Besluit:

Minister BZK vragen naar de stand van zaken m.b.t. de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Zeeland

Volgcommissie(s):

DEF

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname ambtenaar aan gesprek over het rapport "Klein land, grote keuzes: ruimtelijke ordening richting 2050"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 maart 2020

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname ambtenaar aan gesprek over het rapport "Klein land, grote keuzes: ruimtelijke ordening richting 2050" - 2020Z04571

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 18. 
  Agendapunt:

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 maart 2020

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-58

Besluit:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020.

 • 19. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 maart 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen - 35300-B-17

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiële verhouding.

 • 20. 
  Agendapunt:

Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 maart 2020

Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester - 35300-VII-108

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester.

 • 21. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten (Kamerstuk 35300-VII-20)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 maart 2020

Uitvoering van de motie Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten (Kamerstuk 35300-VII-20) - 35300-VII-109

Besluit:

Agenderen voor het SO Democratie, kiesrecht en desinformatie dd. 14 mei

2020

 • 22. 
  Agendapunt:
 
 • 22. 
  Agendapunt:

Zaak:

Reactie op het rapport 'Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights' van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 maart 2020

Reactie op het rapport ’Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights' van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden - 26643-672

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid

Volgcommissie(s):

J&V

 • 23. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur - 35300-VII-110

Besluit:

Noot:

Minister BZK vragen wanneer de commissie de antwoorden kan verwachten

Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor 2020 is een motie van de leden Van der Molen en Van Raak aangenomen waarin de regering wordt verzocht voorstellen te doen voor een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur, en de Kamer daarover vóór 1 maart 2020 te informeren (kst. 2019/20, 35300 VII, nr. 19). De minister van

BZK meldt dat het niet mogelijk is gebleken binnen de gestelde termijn te reageren, gelet op de benodigde afstemming met medeoverheden. De Kamer zal voor het meireces een reactie op de motie ontvangen.

 • 24. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit digitale overheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Ontwerpbesluit digitale overheid - 34972-45

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 2 april 2020 te 14:00 uur; de commissie wacht op beantwoording van het SO

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 25, leden 1 en 2) van de voorgenomen Wet digitale overheid en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

 • 25. 
  Agendapunt:

Situatie grensregio's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 maart 2020

Situatie grensregio's - 32851-59

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag

24 maart 10.00 uur. Betrokken bij het plenair debat over de bestrijding van het coronavirus op 26 maart.

Volgcommissie(s):

J&V, BuZa, EU, VWS

 • 26. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 maart 2020

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers - 28479-82

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 27. 
  Agendapunt:

Stand van zaken ten aanzien van de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 maart 2020

Stand van zaken ten aanzien van de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid - 30821-109

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid

Volgcommissie(s):

J&V

 • 28. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 oktober 2019

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het

Besluit:

Volgcommissie(s):

uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) - 35298

Aanmelden voor plenaire behandeling.

FIN

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35298-9

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 maart 2020

Nota van wijziging - 35298-10

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

 • 29. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de situatie grensregio's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 maart 2020

Beantwoording vragen commissie over de situatie grensregio's - 32851-60

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag

24 maart 10.00 uur. Betrokken bij het plenair debat over de bestrijding van het coronavirus op 26 maart.

Volgcommissie(s):

J&V, BuZa, EU, VWS

 • 30. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om afschrift van antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 7 februari 2020 met betrekking tot het besluit en de regeling elektronische publicaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 maart 2020

Reactie op verzoek commissie om afschrift van antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 7 februari 2020 met betrekking tot het besluit en de regeling elektronische publicaties - 35218-11

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitstel reactie nota naar aanleiding van verslag inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (Kamerstuk 35261)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 maart 2020

Uitstel reactie nota naar aanleiding van verslag inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (Kamerstuk

35261) - 35261-6

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

J&V

 • 32. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Ophef om NPO-interview met pedofiel die wil dat peuters zelf kunnen beslissen over seks'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 maart 2020

Uitstel toezending reactie op het verzoek het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Ophef om NPO-interview met pedofiel die wil dat peuters zelf kunnen beslissen over seks'

 • 35300-VII-112

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Het verzoek zal worden betrokken bij een brief waarin de minister van

BZK nader zal ingaan op de hoofdlijnen van de Wet op de politieke partijen. De minister is voornemens om deze brief later dit voorjaar de Kamer te doen toekomen.

 • 33. 
  Agendapunt:

Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tijdelijke digitale besluitvorming decentrale overheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 maart 2020

Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tijdelijke digitale besluitvorming decentrale overheden - 35300-VII-111

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 34. 
  Agendapunt:

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Protocol 'Samen veilig doorwerken' - 28325-211

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - 35424

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds behandeld en in stemming gebracht.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35424-6

Besluit:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 36. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. reactie op rapporten ProDemos

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. reactie op rapporten ProDemos -31475-24

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 37. 
  Agendapunt:

Voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid - 30995-98

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg in het najaar nadat de vervolgrapportage zal zijn ontvangen.

 • 38. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (Kamerstuk 34581)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2020

Uitstel toezending kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (Kamerstuk 34581) - 34581-4

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 39. 
  Agendapunt:

Uitstel notitie naar aanleiding van motie over tussentijdse raadsontbinding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2020

Uitstel notitie naar aanleiding van motie over tussentijdse raadsontbinding -35300-VII-113

Besluit:

Noot:

Minister BZK vragen wanneer de commissie de notitie kan verwachten.

Zie ook agendapunt 114.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

 • 40. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 april 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94) - 35300-VII-114

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg waartoe reeds is besloten maar waarvoor nog geen tijdstip is vastgelegd. Zo mogelijk spoedig na het zomerreces.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 41. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (Kamerstuk 35340-2)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 9 april 2020

Besluit:

Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (Kamerstuk 35340-2) - 35340-3

Agenderen voor notaoverleg op nader te bepalen tijdstip. Zo mogelijk spoedig na het zomerreces.

 • 42. 
  Agendapunt:

Korte stand van zaken op de voortgang in de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging en de huidige situatie als gevolg van de

Coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 april 2020

Korte stand van zaken op de voortgang in de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging en de huidige situatie als gevolg van de Coronacrisis - 30696-48

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

De commissie hecht eraan het rapport van de Gezondheidsraad over de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging zo spoedig mogelijk te ontvangen.

 • 43. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB "Decentrale taak is politieke zaak''

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 april 2020

Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB "Decentrale taak is politieke zaak'' - 35300-VII-118

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 44. 
  Agendapunt:

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. over het uitstellen van ontruimingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 april 2020

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. over het uitstellen van ontruimingen - 35431-32

Besluit:

Reeds betrokken bij de afhandeling van het betreffende wetsvoorstel.

 • 45. 
  Agendapunt:

Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2020

Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -35300-VII-116

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

KR

 • 46. 
  Agendapunt:

Audit Nationale Monumenten Organisatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 april 2020

Audit Nationale Monumenten Organisatie - 32156-105

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 47. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Kamerstuk 35300-VII-97)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 april 2020

Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties - 35300-VII-117

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begroting 2021 Hfst VII Binnenlandse Zaken.

 • 48. 
  Agendapunt:

Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020-2021 en voortgangsrapportage 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 april 2020

Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020-2021 en voortgangsrapportage 2019 - 26643-675

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid

 • 49. 
  Agendapunt:

Vrijgeven van de broncode van overheidssoftware

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 april 2020

Vrijgeven van de broncode van overheidssoftware - 26643-676

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid

 • 50. 
  Agendapunt:

Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties en reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over het loskoppelen van evaluaties (Kamerstuk 28844-210) en de motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoeken hoe de onafhankelijkheid van overheidsinspecties beter kan worden geborgd (Kamerstuk 28844-211)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2020

Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties en reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over het loskoppelen van evaluaties (Kamerstuk 28844-210) en de motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoeken hoe de onafhankelijkheid van overheidsinspecties beter kan worden geborgd (Kamerstuk 28844-211) - 2020Z07364

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begroting 2021 Hfst VII Binnenlandse Zaken.

 • 51. 
  Agendapunt:

Wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2020

Stand van zaken wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen - 35165-20

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het spoedig in te dienen wetsvoorstel i.z. de vaststelling van de verkiezingsuitslag dat in onderhavige brief wordt aangekondigd.

 • 52. 
  Agendapunt:

Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 april 2020

Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 -34588-86

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

DEF, J&V

 • 53. 
  Agendapunt:

Rapportages en onderzoeken over discriminatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 april 2020

Rapportages en onderzoeken over discriminatie - 30950-184

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie.

J&V

 • 54. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-B

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

 • 55. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-C

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur..

Volgcommissie(s):

FIN

 • 56. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-IIA

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur.

Noot:

De leden wordt in overweging gegeven blanco Verslag uit te brengen en hun eventuele vragen en opmerkingen aan de orde te stellen bij de behandeling van de Raming 2021.

 • 57. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-IIB

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur.

 • 58. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-VII

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 2 juni 2020 te 14.00 uur.

 • 59. 
  Agendapunt:

Jaarverslag AIVD 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Openbaar jaarverslag 2019 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) - 30977-156

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg IVD.

Vooraf aan het AO IVD zal er een technische briefing worden georganiseerd door AIVD en / of CTIVD

 • 60. 
  Agendapunt:

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2020

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof - 34293-94

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 20 mei 2020 te 14.00 uur.

 • 61. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Reactie op verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 januari 2020, over het bijwonen van gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 2 maart 2020

Besluit:

Reactie op verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 januari 2020, over het bijwonen van gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet - 2020Z04019

Overlaten aan individuele leden. De staf zal navragen of het bijwonen van gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet nog mogelijk is

 • 62. 
  Agendapunt:

Huuraangelegenheden

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 2 maart 2020

Besluit:

Huuraangelegenheden - 27926-317

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt.

 • 63. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten te Amsterdam d.d. 6 januari 2020 met betrekking tot een nadere reactie met betrekking tot WOZ-cap

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 maart 2020

Besluit:

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten te Amsterdam d.d. 6 januari 2020 met betrekking tot een nadere reactie met betrekking tot WOZ-cap - 2020Z04055

Minister BZK vragen hoe zij omgaat met de betreffende aansprakelijkheidsstelling.

 • 64. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 maart 2020

Appreciatie van de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid -32847-635

Besluit:

Betrekken bij de stemming over de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid (32847-632).

 • 65. 
  Agendapunt:

Toezegging rapport en jaarverslag ILT

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Toezegging rapport en jaarverslag ILT - 35300-XII-90

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

I&W, J&V

 • 66. 
  Agendapunt:

Toetsen op Omgevingswet door ILT

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Toetsen op Omgevingswet door ILT - 33118-137

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

I&W, J&V

 • 67. 
  Agendapunt:

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2020

Besluit:

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen - 32847-636

Agenderen voor een algemeen overleg Bouwopgave

 • 68. 
  Agendapunt:

Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenburg

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenburg - 32847-637

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwopgave.

 • 69. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 maart 2020

Besluit:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen - 35408 Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 70. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gemeente Brielle inzake bouwdrama Van Sleenstraat

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gemeente Brielle inzake bouwdrama Van Sleenstraat - 2020Z04494

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

 • 71. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 maart 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) - 35409

Agenderen voor wetgevingsoverleg op 19 mei 2020.

FIN

 • 72. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2020, over maatregelen tegen loden waterleidingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 maart 2020

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2020, over maatregelen tegen loden waterleidingen - 27625-494

Besluit:

Navragen bij het ministerie naar het plan van aanpak (indien dit nog niet is ontvangen)

Noot:

In de kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad: «Loodinname via kraanwater» (Kamerstukken 27625 en 32793, nr. 486) heeft de Minister van

IW, mede namens de Ministers van VWS en BZK een aantal acties aangekondigd om de loodproblematiek aan te pakken. Voor medio april zal aan de Kamer verslag worden gedaan van de nadere invulling van dit plan van aanpak en de reeds ingezette acties.

Volgcommissie(s):

I&W, VWS

 • 73. 
  Agendapunt:

Wijziging formule overcompensatie woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 maart 2020

Besluit:

Wijziging formule overcompensatie woningcorporaties - 29453-514

Voor kennisgeving aannemen.

 • 74. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over afwijzing van het recht op huurtoeslag

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 maart 2020

Antwoorden op vragen commissie over afwijzing van het recht op huurtoeslag -27926-318

Besluit:

Noot:

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

De minister voor Milieu en Wonen en de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane geven aan te onderzoeken hoe uitvoering kan worden gegeven aan de uitspraak van de Raad van State. Uiterlijk in mei zal de Kamer hievover bericht ontvangen.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 75. 
  Agendapunt:

Uitkomsten bestuurlijk overleg huisuitzettingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 maart 2020

Besluit:

Uitkomsten bestuurlijk overleg huisuitzettingen - 27926-319

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) dd. 15 april jl.

 • 76. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 31 maart 2020

Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 - 32847-639

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van aanvullende vragen t.b.v. een 2e ronde schriftelijk overleg vaststellen op 28 mei 2020

 • 77. 
  Agendapunt:

Lange termijn renovatiestrategie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 april 2020

Lange termijn renovatiestrategie - 32757-168

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

28 mei 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

EU

 • 78. 
  Agendapunt:

Inwerkingtreding Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 1 april 2020

Inwerkingtreding Omgevingswet - 33118-139

Besluit:

Minister BZK verzoeken om onderliggende rapportages alsnog naar de Kamer te zenden.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 79. 
  Agendapunt:

Stand van zaken actie-agenda vakantieparken

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2020

Stand van zaken actie-agenda vakantieparken - 32847-640

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod.

 • 80. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2020

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen - 32847-642

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 81. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 april 2020

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) - 35431

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds behandeld in een WGO dd. 15 april jl. en in stemming gebracht op 16 april 2020.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 82. 
  Agendapunt:

Afschrift Besluit verlengingsaanvraag gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Vlaardingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 april 2020

Afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Vlaardingen - 33340-20

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 83. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 32757-158)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 april 2020

Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 32757-158) - 32757-169

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 84. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -13 februari 2020

Besluit:

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten - 35395 Aanmelden als hamerstuk

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 april 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35395-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 85. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de van de ingediende amendementen op de tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 april 2020

Appreciatie van de van de ingediende amendementen op de tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten - 35431-14

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds behandeld in een WGO dd. 15 april jl. en in stemming gebracht op 16 april 2020.

 • 86. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 april 2020

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) - 35431

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds behandeld in een WGO dd. 15 april jl. en in stemming gebracht op 16 april 2020.

Volgcommissie(s):

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Milieu en Wonen,

 • S. 
  van Veldhoven-van der Meer - 14 april 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35431-15

Besluit:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 april 2020

Nota van wijziging - 35431-16

Besluit:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 87. 
  Agendapunt:

Rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 april 2020

Rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower - 28325-212

Besluit:

Noot:

Agenderen voor een algemeen overleg Bouwregelgeving.

In verband met het nakomen van een toezegging bij het plenaire debat van 11 februari 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 52, item 31) over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen ontvangt de Kamer hierbij het rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower. De Minister van BZK zal de Kamer uiterlijk begin juni 2020 een beleidsreactie sturen op het ATGB-rapport. Tevens laat de minister de komende weken een herhalingsonderzoek doen naar de brandveiligheid van gevels door middel van een inventarisatie van risicovolle gebouwen en de opvolging daarvan onder gemeenten; over de uitkomsten daarvan zal de Kamer eveneens begin juni 2020 informeerd worden.

 • 88. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 april 2020

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) - 35431

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds behandeld in een WGO dd. 15 april jl. en in stemming gebracht op 16 april 2020.

Volgcommissie(s):

J&V

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2020

Tweede nota van wijziging - 35431-33

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

J&V

 • 89. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de staat van de

Corporatiesector 2019 (Kamerstuk 29453-513)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2020

Beantwoording vragen commissie over de staat van de Corporatiesector 2019 (Kamerstuk 29453-513) - 29453-515

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Woningcorporaties.

 • 90. 
  Agendapunt:

Woningbouw in polder Rijnenburg regio Utrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2020

Woningbouw in polder Rijnenburg regio Utrecht - 32847-645

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwopgave.

 • 91. 
  Agendapunt:

Verbetering saneringskader woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 april 2020

Verbetering saneringskader woningcorporaties - 29453-516

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Woningcorporaties.

 • 92. 
  Agendapunt:

Voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 april 2020

Voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen - 32757-170

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 21 mei 2020.

Noot:

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, zesde lid, van de Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Op grond van aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het meireces van de Kamer verlengd tot 26 mei 2020.

 • 93. 
  Agendapunt:

Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2020

Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) - 34682-48

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is reeds door middel van een emailprocedure vastgesteld op dinsdag 19 mei te 14.00 uur.

 • 94. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2020

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen - 2020Z07363

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

EZK

 • 95. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 maart 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) - 35409

Agenderen voor wetgevingsoverleg op 19 mei 2020.

FIN

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2020

35409 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) - 2020Z07367

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 96. 
  Agendapunt:

Voortgang digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2020

Voortgang digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving - 32847-644

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving en/of AO Bouwopgave.

 • 97. 
  Agendapunt:

Voortgangsbrief Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 mei 2020

Voortgangsbrief Omgevingswet - 33118-142

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

Agenderen voor het SO Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48) op 19 mei 2020

Overig

 
 • 98. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 29 januari 2019

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -35129

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling/WGO.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 9 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35129-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 9 maart 2020 Nota van wijziging - 35129-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 99. 
  Agendapunt:

Voorstel kennisagenda cie-BiZa 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 17 maart 2020

Voorstel kennisagenda cie-BiZa 2020 - 2020Z05226

Besluit:

De commissie stemt in met de kennisagenda voor 2020.

 • 100. 
  Agendapunt:

Voorstel onderzoek internationale vergelijking elektronische dienstverlening van de overheid (e-government)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 17 maart 2020

Voorstel onderzoek internationale vergelijking elektronische dienstverlening van de overheid (e-government) - 2020Z05224

Besluit:

Via een emailprocedure zal de mening van de leden over de stafnotitie en mogelijke vervolgstappen worden gepeild.

 • 101. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 11 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35257-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verkort jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020

 • 102. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 april 2020

Verkort jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020 - 29924-199

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg IVD.

DEF, J&V

 • 103. 
  Agendapunt:

Beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken

Zaak:

Brief regering - minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 april 2020

Beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken - 29924-198

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor algemeen overleg IVD.

DEF

 • 104. 
  Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2019 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 23 april 2020

Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies -2020Z07403

Besluit:

De inbreng voor feitelijke vragen over het jaarverslag 2019, de slotwet 2019 en over het raoport van de Algemene Rekenkamer is vastgesteld op donderdag 28 mei 2020 om 12.00 uur.

Besluit:

De commissie stemt in met het houden van een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2019

Besluit:

Per e-mail zal worden geïnventariseerd of, en zo ja welke, leden zich willen aanmelden als rapporteur.

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 105. 
  Agendapunt:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak:

Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 4 maart 2020 Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 35405

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 8 juni 2020 van 11:00 -16:00 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede

Kamer, K. Arib (PvdA) - 30 april 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35405-5

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van de Raming.

 • 106. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 18 februari 2020

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies - 35397

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2020 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

KR

 • 107. 
  Agendapunt:

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2019

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 mei 2020

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2019 - 29924-200

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg IVD.

DEF

 • 108. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Reactie op verzoek commissie over de brief van Woonboten Oostkanaaldijk Nijmegen (WON) inzake Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2020

Reactie op verzoek commissie over de brief van Woonboten Oostkanaaldijk Nijmegen (WON) inzake Wet verduidelijking voorschriften woonboten - 3273019

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen; antwoord van de Minister van BZK wordt doorgeleid naar adressant.

 • 109. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35418

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35418-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2020

Nota van wijziging - 35418-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 110. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 35417

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35417-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 111. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) - 35419

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35419-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2020

Nota van wijziging - 35419-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 112. 
  Agendapunt:

Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties' - 35300-VII-119

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg i.z. het gebruik van de Friese taal waartoe reeds is besloten maar waarvoor nog geen tijdstip is vastgelegd. Zo mogelijk spoedig na het zomerreces.

 • 113. 
  Agendapunt:

Gunning en begeleidingscommissie onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Gunning en begeleidingscommissie onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst - 31066-633

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 114. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending notitie met varianten voor tussentijdse raadsontbinding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Uitstel toezending notitie met varianten voor tussentijdse raadsontbinding -35300-VII-120

Besluit:

Noot:

Minister BZK vragen wanneer de commissie de notitie kan verwachten

Zie ook agendapunt 39.

 • 115. 
  Agendapunt:

Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten - 35300-B-18

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)

 • 116. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) - 35455

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 juni 2020 te 14:00 uur.

 • 117. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-139)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 mei 2020

Antwoorden op vragen commissie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet - 33118-144

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

 • 119. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

 • 120. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

 • 118. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Noot:

Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 mei 2020

Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving - 33118-143

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Rapportage bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 mei 2020

Rapportage bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten - 29453-517 Agenderen voor een algemeen overleg Woningcorporaties.

Warmtefonds

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2020 Warmtefonds - 32847-646

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

Planning der werkzaamheden

 • 121. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

do 14-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Democratie, kiesrecht en desinformatie

do 14-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Bevolkingsdaling en Krimp

di 19-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48) di 19-05-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409)

wo 20-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)

ma 25-05-2020 10.30 - 13.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232). Dit overleg is in overleg met de initiatiefnemer tot nader order uitgesteld. NB: dit tijdslot is gereserveerd voor een WGO over 3 wetsvoorstellen van de regering die betrekking hebben op een wijziging van de Grondwet

do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

ma 08-06-2020 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021 (concept)

do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

ma 22-06-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178) do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om een rappelbrief te doen uitgaan inzake het uitblijven van een kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Smeulders (35178)

 • 122. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester

Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Algemeen overleg Bouwopgave Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRPBiZa

Algemeen overleg Digitale overheid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg E-id

Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg ICT

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof Algemeen overleg Rijkvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Technische briefing Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Besluit: de commissie stemt er mee in om het AO Financiële verhoudingen vóór het zomerreces in te plannen.

 
 • 123. 
  Agendapunt:

Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens

 • 124. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Voorstel van het lid Van Gent (VVD) om een gesprek te arrangeren met de vice-President van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de secretaris van de Raad van State, om hen de gelegenheid te geven een nadere toelichting te geven op het jaarverslag van de Raad van State van 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. van Gent (VVD) -12 mei 2020

Besluit:

Voorstel van het lid Van Gent (VVD) om een gesprek te arrangeren met de vice-President van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de secretaris van de Raad van State, om hen de gelegenheid te geven een nadere toelichting te geven op het jaarverslag van de Raad van State van 2019 - 2020Z08439

De commissie stemt in met het voorstel om een gesprek te arrangeren, bij voorkeur vóór de zomer of meteen na het zomerreces

 • 125. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om een technische briefing en een notaoverleg Bouwen op 1 dag te plannen in juni

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 13 mei 2020

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om een technische briefing en een notaoverleg Bouwen op 1 dag te plannen in juni - 2020Z08615

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van een technische briefing en notaoverleg over Bouwen in juni

 • 126. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Van de Graaf (CU) om het Notaoverleg over de initiatiefnota van VVD en CU over antisemitisme te agenderen voor de zomer.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie) - 14 mei 2020

Voorstel van het lid Van de Graaf (CU) om het Notaoverleg over de initiatiefnota van VVD en CU over antisemitisme te agenderen voor de zomer. -2020Z08640

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om vóór het zomerreces een notaoverleg over de initiatiefnota van VVD en CU over antisemitisme te plannen

 • 127. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden Ozütok (GL) en Paternotte (D66) om op korte termijn (voor het zomerreces) een AO Discriminatie te houden.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 14 mei 2020

Voorstel van de leden Özütok (GL) en Paternotte (D66) om op korte termijn (voor het zomerreces) een AO Discriminatie te houden. - 2020Z08643

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een AO Discriminatie (zo mogelijk) in te plannen vóór het zomerreces en anders vlak erna.

 • 128. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid van Raak (SP) om de Minister van AZ te rappelleren aan het, tijdens de begrotingsbehandeling onderdeel AZ, toegezegde onderzoek over de vindplaats van de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 14 mei 2020

Voorstel van het lid van Raak (SP) om bij het ministerie te rappelleren op het, tijdens de begroting toegezegd onderzoek over Johan van Oldenbarnevelt -2020Z08727

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om de Minister van AZ te rappelleren aan het toegezegde onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt.

 • 129. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden Smeulders (GL) en Van der Molen (CDA) om voor het zomerreces een AO te voeren over de financiële positie van de gemeenten en hier voorafgaand een RTG over te beleggen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 15 mei 2020

Voorstel van de leden Smeulders (GL) en Van der Molen (CDA) om voor het zomerreces een AO te voeren over de financiële positie van de gemeenten en hier voorafgaand een RTG over te beleggen - 2020Z08804

Besluit:

De commissie stemt in met de planning van een AO voor het zomerreces over de financiële positie van de gemeenten. De commissie stemt er niet mee in om vooraf nog een RTG te beleggen, wel kunnen er position papers worden gevraagd aan de groeperingen die anders voor het RTG zouden zijn uitgenodigd.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2020A01566

30


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.