35422 NL - wetsvoorstel
Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 maart 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Knops i.

 

Doel van het wetsvoorstel is de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius te verlengen en de maatregelen die tot stand zijn gekomen op grond van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius geleidelijk af te bouwen. De Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius trad in februari 2018 in werking.

1.

Volledige titel

Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(159 stuks)

2 30 maart 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST354221
Koninklijke boodschap
 
2 30 maart 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST354222
Voorstel van wet
 
2 30 maart 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST354223
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.