Coronamaatregelen voor mkb’ers en ondernemers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Coronamaatregelen voor mkb’ers en ondernemers

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2020.

copyright: D66

Gesloten winkels en vele klanten die thuiszitten: voor kleine en middelgrote ondernemers breekt er een tijd van veel vragen aan. Wat gebeurt er met de loonbetalingen van mijn medewerkers en hoe betaal ik komende maanden mijn vaste lasten?

Tegemoetkomen in loonkosten

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, komt er een tegemoetkoming in de loonkosten voor alle bedrijven die met een omzetdaling te maken hebben door het coronavirus. Zo kunnen bedrijven hun medewerkers blijven betalen, ook als er veel minder werk is. Deze tegemoetkoming gaat gelden voor alle bedrijven met een omzetdaling van meer dan 20% sinds 1 maart, en de loonkosten voor de niet-gewerkte uren worden vergoed tot 90%. Ook voor mensen met een oproep- of nulurencontract. Het UWV gaat zo snel mogelijk uitkeren en achteraf verrekenen zodat bedrijven snel over de benodigde financiële middelen kunnen beschikken en zoveel mogelijk banen kunnen behouden.

Uitstel betalen belastingen

Veel ondernemers en bedrijven, groot en klein, hebben door de coronacrisis een stuk minder klanten en opdrachten of moeten zelfs tijdelijk hun deuren sluiten. Terwijl kosten, zoals de huur van een winkel- of kantoorpand, gewoon doorlopen. Deze bedrijven kunnen een verzoek indienen om hun voorlopige belastingaanslag te verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasting te betalen. Daardoor houden ze in deze lastige tijd meer geld in kas.

1.

Garantieregelingen

Om ervoor te zorgen dat de kredietverlening aan gezonde bedrijven niet stilvalt zijn garantieregelingen voor het MKB verruimd en de voorwaarden versoepeld. Hiermee kunnen MKB-bedrijven gemakkelijker krediet verkrijgen zodat zij sneller en simpeler bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie.

Ook zal er op microkredieten vanuit Qredits tijdelijk een pauze op de aflossingsverplichting en rentekortingen worden doorgevoerd. Daarnaast komt er een noodloket voor een tegemoetkoming voor de eerste nood van ondernemers die direct worden getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld in de horeca. Deze tegemoetkoming wordt nog verder uitgewerkt, maar het gaat om een eenmalig bedrag van €4.000 voor een periode van drie maanden.