We moeten zzp’ers en mensen met flexcontracten bijstaan

Met dank overgenomen van L.F. (Lodewijk) Asscher i, gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2020.

Machteloos. Dat is hoe veel zzp’ers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich nu voelen. Zonder dat je er enige invloed op hebt zit je ineens thuis.

Je opdrachten zijn afgezegd, je wordt niet meer opgeroepen om te komen werken of je contract wordt niet verlengd. En daarmee verdwijnen ineens heel veel dingen die zeker leken. Terwijl veel mensen hamsteren, vragen zij zich af of ze de dagelijkse boodschappen nog kunnen betalen. En terwijl allerlei mensen hard werken om ons door deze crisis te slepen, vragen zij zich af wat zij de komende weken kunnen doen om te helpen.

Machteloos. Dat is hoe veel zzp’ers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich nu voelen.

Zzp’ers hebben nu geen enkele keuze en maken zich grote zorgen over hun toekomst. Net als mensen met een 0-uren en tijdelijk contract. Het is hoog nodig dat grote bedrijven zoals de KLM gesteund worden door de overheid. Maar we mogen al die andere Nederlanders zonder vast contract niet in de kou laten staan.

Harde klappen vallen nu al in een aantal sectoren. In de culturele sector, waar alle musea, theaters en muziekpodia dicht blijven. De tarieven - en daarmee de lonen - staan al jaren onder druk. Zestig procent werkt als zelfstandige. Vaak is het de enige manier waarop ze hun passie kunnen uitoefenen. Deze makers van cultuur verdienen onze steun.

De makers van cultuur verdienen onze steun

En ook de mensen in de horeca hebben het zwaar. Het is een sector met veel tijdelijke en nuluren-contracten. En het gaat vaak om werk tegen een bescheiden salaris. Reserves om een langere periode zonder inkomen op te vangen zijn er niet. Wat denk je van taxichauffeurs en mensen in de toeristische sector. Talloze Nederlanders die het zonder steun niet redden.

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers.

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers. Onze economie krijgt nu een klap door het Coronavirus, maar de buffers die we hebben om dat op te vangen zijn groot.

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt.

Die buffers hebben we nu nodig. Om de mensen te steunen die ineens de vaste grond onder zich weggeslagen zien. Het kabinet moet met specifieke voorstellen komen om deze mensen te helpen. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt.