Wat vindt D66 van de aanpak van de coronacrisis? - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Wat vindt D66 van de aanpak van de coronacrisis?

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020.

Op 27 februari is de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland geconstateerd. En helaas moeten we constateren dat de verspreiding van het virus zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. D66 snapt de zorg van veel mensen die zich afvragen of wat we doen wel genoeg is. Sommigen zijn dierbaren verloren, sommigen zijn zelf ziek geworden of moeten nu in quarantaine zitten.

Het virus raakt ons allemaal. Zorgverleners, mensen die werken in de GGD en voor het RIVM zetten zich dag en nacht in voor de bestrijding van dit virus.

Volg de experts

D66 vindt het belangrijk om de adviezen van de RIVM en andere experts serieus te nemen. Zij volgen de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie, hebben contact met collega’s in andere landen en werken nauw samen met onder andere de GGD’s en de veiligheidsregio’s. Wij steunen het kabinet dat zich laat adviseren door deze experts. Wij hopen dat zowel experts als het kabinet zich vrij voelen om extra maatregelen te nemen als dat nodig is. Vanmiddag hebben we dat gezien. Voor heel Nederland zijn de maatregelen strenger geworden.

Voorop staat dat we dit met 17 miljoen Nederlanders samen moeten oppakken:

  • Neem de adviezen serieus en volg de voorgestelde maatregelen
  • Neem je verantwoordelijkheid
  • Houd rekening met elkaar

Waarom verschilt de Nederlandse aanpak van die van andere landen?

Mensen thuis kijken natuurlijk ook naar wat er gebeurt in andere landen. Oostenrijk scherpt grenscontroles met Italië aan. Tsjechië controleert vanaf morgen bij elf grensovergangen met Duitsland en Oostenrijk. Denemarken heeft besloten om het vliegverkeer van en naar risicogebieden te beperken.

Mensen vragen zich af: waarom neemt Nederland die maatregelen allemaal niet? Gaan die landen dan te ver, of doen wij niet genoeg? Waarom zou mijn situatie verschillen van iemand een paar minuten verderop, aan de andere kant van een denkbeeldig lijntje op de kaart?

Het kabinet laat nu zien die zorgen serieus te nemen met de aankondiging van een extra pakket maatregelen. Die zijn uniek voor onze situatie, maar nu wel ook meer in lijn gebracht met de rest van Europa. Het kabinet laat ook zien te vertrouwen op de wetenschappers en gezondheidsexperts en iedereen te betrekken in de strijd om dit virus in te dammen. Dat steunen wij.

Waarom gaan onze kinderen nog wel naar school?

D66 heeft vragen bij de afweging van het kabinet om basisscholen, middelbare scholen en mbo’s open te houden. We begrijpen dat het veel impact heeft op de samenleving als alle kinderen in Nederland thuis moeten blijven, maar D66 wil zeker weten dat er heel goed is gekeken naar de gezondheidsrisico’s voor leraren, leerlingen en hun ouders.

Hoe voorkomen we een economische crisis?

D66 wil dat alle scenario’s worden klaargezet om het bedrijfsleven, de zzp’er, de mkb’er, maar ook de grote werkgevers te helpen om deze acute crisis door te komen. Hulp van de overheid is geen luxe. Het kan de komende dagen en weken pure noodzaak zijn.

Economische stabiliteit is nu van het grootste belang. Daarbij wordt ten eerste gekeken naar de nationale gezondheidszorg. Wij willen dat ziekenhuizen en GGD’s alle middelen krijgen om hun cruciale werk te doen.

We kunnen het ons niet veroorloven hier laks te zijn. De economie moet gestut worden. Whatever it takes. Dat signaal moet door het land worden gehoord van de premier en zijn kabinet.

Kunnen we in Europa beter samenwerken?

D66 verwacht meer van de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. Waar blijft de afstemming over de reisadviezen van en naar risicogebieden? Deze zijn binnen Europa erg wisselend. Zo kondigde Nederland op 24 februari een negatief reisadvies af voor Noord-Italië maar België deed dit pas veel later, terwijl Polen en Tsjechië toen al een negatief reisadvies over heel Italië afgaven. En op dit moment heeft Estland een negatief reisadvies voor delen van Frankrijk en Duitsland, maar wij hebben dat nog niet. Hier moet dus wel afstemming over zijn. We willen dat minister Bruins regelt dat hier eenduidig beleid voor komt.

Hetzelfde geldt voor het inreizen vanuit risicogebieden en het uitreizen naar risicogebieden. Oostenrijk sluit de grens met Italië, maar via Slovenië kun je Italië nog wel in. Denemarken verbiedt vluchten uit risicogebieden, maar als je op Hamburg vliegt kun je vervolgens gewoon de grens met Denemarken oversteken. Ook hiervoor willen we dat Bruins met zijn Europese collega’s regelt dat hierop gezamenlijk wordt opgetrokken.

Het derde punt betreft internationale evenementen. Het Europees Parlement komt nog maar beperkt bij elkaar en sommige internationale evenementen, zoals de Autosalon in Geneve, zijn afgelast en andere gaan wel door. Het is begrijpelijk dat mensen hier vragen bij hebben en onbegrijpelijk dat er geen gemeenschappelijk EU-beleid op wordt gevoerd.

Hoe zorgen we voor goede informatie voor alle Nederlanders?

De communicatie van de overheid moet altijd helder en reëel zijn voor alle Nederlanders. Vorige week heeft D66 een voorstel ingediend om op één vast moment op de dag te communiceren over de ontwikkeling van het coronavirus. Dat voorstel moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Wat moet de politiek nu doen?

We begrijpen dat alle afwegingen die nu worden gemaakt niet makkelijk zijn. Laten we elkaar dan ook ondersteunen. Door elkaar kritisch te bevragen, maar ook te luisteren. Gehakketak en geharrewar heeft nu geen zin. Dit is geen politiek spelletje. Hier staan de levens van mensen op het spel.

Het enige dat nu helpt is eensgezindheid. De keuzes die we nu maken zijn uitsluitend gericht op het beschermen van kwetsbare ouderen, van jonge ouders die hun kinderen veilig naar school willen brengen, en van alle mensen die deel willen zijn van het openbare leven zonder te vrezen voor ziekte.

Laat ieder z’n rol pakken. Alleen dan komen we hier sterker uit. Samen de schouders eronder, en wel nu!

Meer informatie

Mocht je meer informatie willen over het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM.