Het Coronavirus

Met dank overgenomen van L.F. (Lodewijk) Asscher i, gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020.

Dit is voor veel mensen een angstige tijd. Als je een zwakke gezondheid hebt of als je naasten hebt met een zwakke gezondheid is het Covid-19 virus dat rondwaart bedreigend. En ook voor veel ouderen - onze ouders, onze opa’s en oma’s - kan het gevaarlijk zijn.

We zien ook aan de situatie in landen om ons heen dat het virus in vrij korte tijd voor een enorme belasting van het hele zorgsysteem kan zorgen waardoor ook heel andere mensen die zorg nodig… hebben in problemen komen.

Tijdens zo’n crisis is het essentieel dat de experts de kans krijgen adequate voorstellen te doen om het virus in te dammen en te beheersen. Van de nationale overheid mag verwacht worden dat er bovendien in scenario’s gedacht wordt om klaar te zijn als het onverhoopt niet lukt het virus tijdig in te dammen. Wij controleren, stellen kritische vragen, dringen aan op spoed en heldere communicatie maar gaan niet op de stoel van de doktoren en de experts zitten.

Tijdens zo’n crisis is het essentieel dat de experts de kans krijgen adequate voorstellen te doen om het virus in te dammen en te beheersen.

Dit virus confronteert onze samenleving bovendien met een bijzonder contrast: voor de meeste individuen is het niet gevaarlijk of bedreigend, toch hebben we iedereen nodig om besmetting te voorkomen en verspreiding te vertragen. Laconiek of losjes doen is spelen met de gezondheid van anderen. En ook als je zelf niet bang bent en gewoon naar je werk kunt, moet je toch even opletten voor een ander: omzien naar elkaar.

Handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, stoppen met handen schudden - het kan bijdragen om snelle verspreiding tegen te gaan. Intussen aangevuld met adviezen gericht op Noord-Brabant: geen evenementen, zo mogelijk thuis blijven.

Er is geen enkele reden te bagatelliseren “het is maar een griepje” of te denken dat jij die verantwoordelijkheid niet hebt - hoe we als samenleving reageren bepaalt mede hoe groot de gevolgen van het virus worden.

Laconiek of losjes doen is spelen met de gezondheid van anderen.

Intussen wordt niet alleen de gezondheid van veel mensen bedreigd - door de gigantische impact raakt het ook onze economie. Italie staat letterlijk stil en overal worden reizen, conferenties en sportwedstrijden afgezegd. Dit kan zorgen voor een recessie en het kan gezonde bedrijven de kop kosten met alle gevolgen van dien: baanverlies, schade bij andere bedrijven.

De PvdA vindt dat het kabinet zo snel mogelijk scenario’s voor economische steun moet presenteren. Deeltijd WW, gerichte investeringen, steun aan bedrijven en sectoren, stimulering van de economie; ook hier geldt - nu aan de slag voordat de schade te groot wordt.

De PvdA vindt dat het kabinet zo snel mogelijk scenario’s voor economische steun moet presenteren.

Voor nu wil ik iedereen die ziek is heel veel sterkte wensen en mijn deelneming betuigen aan die mensen die een sterfgeval te verwerken hebben gekregen. Daarnaast wil ik een groot compliment uitspreken aan alle mensen die letterlijk dag en nacht werken om onze volksgezondheid te beschermen. Wij blijven vanuit onze rol aandringen op steun voor wie dat nodig heeft. Let een beetje op jezelf en op een ander.