Handhaving in het verkeer

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 5 maart 2020, 2:42.

Momenteel zijn er jaarlijks meer dan 20.000 gewonden en 700 doden te betreuren in het verkeer ieder jaar. Ieder ongeluk en slachtoffer is er een teveel. De trend is verkeerd. Daarom is het voor de VVD belangrijk dat afleiding in het verkeer, bijvoorbeeld door het gebruik van een smartphone, in de ban wordt gedaan. De VVD maakt zich grote zorgen om afleiding in het verkeer en de toename daarvan.

De snelweg is de meest veilige weg. Toch vraag ik of de snelheidsverlaging naar 100 km/u ervoor zou kunnen zorgen dat mensen andere dingen gaan doen achter het stuur? Ook verwacht ik dat door de snelheidsverlaging N-wegen aantrekkelijker zullen worden. Dat zijn echter samen met gemeentelijke wegen wel de plekken waar 82% van de slachtoffers valt.

De meest kwetsbare groep in het verkeer zijn ouderen en kinderen. Ouderen in een scootmobiel, maar ook op e-bikes, zijn vaak slachtoffer. Meer dan 50% van de slachtoffers is 60 jaar of ouder. Welke specifieke aandacht kan de Minister hieraan geven?

Afgelopen dinsdag nam de Kamer moties aan voor meer aandacht voor drugs in het verkeer. De huidige gegevens over het gebruik, doelgroepen en welk gedrag zij vertonen blijken achterhaald. Het inzicht daarin is essentieel.

De VVD is van mening dat regels omtrent privacy niet hinderlijk mogen zijn voor gedegen onderzoek dat de verkeersveiligheid kan bevorderen. Waar houdt volgens de Minister de privacy op en staat verkeersveiligheid voorop?

Voor de VVD is het belangrijk dat drugs in het verkeer de halt toegeroepen wordt, het is onacceptabel, want je brengt niet alleen jezelf maar ook vele anderen in gevaar.

De VVD is dan ook blij dat de Minister de strafmaat voor drugs in het verkeer en roekeloos rijden heeft verhoogd. Nu is het zaak om te zorgen dat er ook gericht gehandhaafd wordt. Wat kan de Minister daarover zeggen?

Voorzitter, nog vele verkeershufters zijn dagelijks op de weg. Een gevaar voor anderen. De VVD wil verkeershufters strenger aangepakt zien. Door gebrek aan handhaving blijft het gevaarlijk. De pakkans van notoire verkeershufters ziet de VVD dus graag omhoog gaan. Hoe kan de Minister de pakkans verhogen?

Is er een mogelijkheid om voor de gevaarlijkste bestuurders een levenslange rijontzegging op te leggen wanneer zij meerdere malen in de fout gaan?

In het regeerakkoord hebben we met elkaar afgesproken dat de boetes voor kleine overtredingen om laag zouden gaan. Wat is de stand van zaken omtrent deze verlaging Minister?

Bij 38% van de boetes is er sprake van een snelheidsovertreding van maximaal 5 km boven de maximumsnelheid. In de meeste gevallen wordt er een boete uitgeschreven voor automobilisten die maximaal 10 kilometer boven de maximumsnelheid uitkomen.

Voorzitter, ik vraag de Minister; is het mogelijk de boete tarieven te verlagen voor deze geringe overtredingen. De VVD wil niet dat het boetesysteem een verdienmodel voor de overheid wordt. Zo ook de administratiekosten van €9,- op elke boete. Kan die verdwijnen?

Kan de Minister inzicht geven in de stand van zaken om boetes tot 10 km/u substantieel omlaag te brengen en wat de Minister nog nodig heeft om dit punt uit het regeerakkoord te realiseren? De VVD ziet een voorstel graag nog voor de zomer in de Kamer tegemoet.

Tenslotte, voorzitter, twijfelt de VVD aan de manier waarop de trajectcontroles momenteel tot stand worden gebracht. De VVD is van mening dat er bij het instellen van een trajectcontrole uitgegaan moet worden van de te verwachten effecten voor de verkeersveiligheid.

Ik begrijp uit antwoorden het op de A2 nu eigenlijk één continu traject is, opgebouwd uit vijf partjes. De onderbouwing voor deze trajectcontrole deugt in mijn ogen niet. De cijfers waaruit blijkt dat er op de tussenstukken meer ongevallen gebeuren ontbreken. Kan de Minister hier inzicht in geven?

Wanneer mensen iets harder rijden wil het namelijk niet zeggen dat er dan meer ongelukken gebeuren en op deze manier zou je heel NL kunnen volhangen met trajectcontroles en dat willen wij als VVD beslist niet!