Roep om gecoördineerde Europese aanpak coronavirus

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op zaterdag 15 februari 2020.

Het coronavirus houdt de wereld inmiddels al weken in zijn greep omdat het aantal infectiegevallen en dodelijke slachtoffers blijft stijgen. Dit is geen rede voor paniek en hysterie, maar het is wel noodzakelijk om een plan van aanpak te hebben om de verspreiding van het virus terug te dringen. Individuele Europese landen hebben wel enkele maatregelen getroffen, maar tot op heden ontbreekt een gezamenlijke Europese aanpak. Ik vind dat onbegrijpelijk. Juist in een crisissituatie als deze is het noodzaak om als EU de individuele krachten te bundelen en door middel van gezamenlijk beleid de verspreiding van dit virus op ons continent te voorkomen.

Het is goed dat de aanpak van het coronavirus daarom afgelopen week op de plenaire agenda stond. Onze Europese christendemocratische fractie nam daarbij het voortouw door aan te dringen op een EU-breed gecoördineerd beleid. We stellen daarbij voor om reizigers die naar Europa komen verplicht een vragenlijst te laten invullen zodat we een inschatting kunnen maken van de risico’s. Ook pleiten we voor duidelijke communicatie tussen de landen, waarbij kennis en informatie op een vlotte manier onderling gedeeld worden.

De gezondheidsministers van de EU-landen kwamen afgelopen donderdag pas voor het eerst bij elkaar om de uitbraak van het coronavirus te bespreken. Dit is was mij betreft veel te laat, zeker gezien het feit dat de uitbraak al langere tijd het nieuws beheerst. In mijn ogen geef je als EU hiermee een slecht signaal af, maar beter laat dan nooit. Ik ben blij dat de ministers onze aanbeveling over de noodzaak van een gecoördineerde aanpak overgenomen hebben. Daarbij is speciale aandacht voor mensen die de EU in- en uitreizen. Bij al die in- en uitreislocaties moeten mensen met een verhoogd risico op besmetting bijvoorbeeld geïnformeerd worden over de risico’s en indien nodig doorverwezen worden voor medisch advies en zorg. Laten we hopen dat de uitvoering van de afspraken die donderdag gemaakt zijn minder lang op zich laat wachten.