Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 19 februari 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 19 februari 2020

vrijdag 21 februari 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Besluiten bij: 31789 - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Besluiten bij: 35300 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2020

Besluiten bij: 32545 - Wet- en regelgeving financiële markten

Besluiten bij: 32013 - Toekomst financiële sector

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 32140 - Herziening Belastingstelsel

Besluiten bij: 32800 - Maatregelen op het gebied van autobelastingen ("Autobrief")

Besluiten bij: 21501-20 - Europese Raad

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Overige besluiten: