Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 19†februari†2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 19†februari†2020

woensdag 19 februari 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Besluiten bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Besluiten bij: 29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Besluiten bij: 30234 - Toekomstig sportbeleid

Besluiten bij: 29477 - Geneesmiddelenbeleid

Besluiten bij: 32011 - Tabaksbeleid

Besluiten bij: 29323 - Prenatale screening

Besluiten bij: 29538 - Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Besluiten bij: 35300 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Besluiten bij: 34477 - Rapportage sociaal domein

Besluiten bij: 34104 - Langdurige zorg

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 29689 - Herziening Zorgstelsel

Besluiten bij: 23235 - Thuiszorg en wijkverpleging

Besluiten bij: 20454 - Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

Besluiten bij: 32279 - Zorg rond zwangerschap en geboorte

Overige besluiten: