Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 12 februari 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 mei 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 12 februari 2020

donderdag 13 februari 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Besluiten bij: 35173 - Wijziging van de Embryowet inzake aanpassing van het geslachtskeuzeverbod en gebruik van geslachtscellen en embryo’s voor kwaliteitsbewaking

Besluiten bij: 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

Besluiten bij: 33506 - Initiatiefvoorstel Actief donorregistratiesysteem

Besluiten bij: 31839 - Jeugdzorg

Besluiten bij: 32793 - Preventief gezondheidsbeleid

Besluiten bij: 29477 - Geneesmiddelenbeleid

Besluiten bij: 34990 - Medische ethiek

Besluiten bij: 29689 - Herziening Zorgstelsel

Besluiten bij: 29247 - Acute zorg

Besluiten bij: 32805 - Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Besluiten bij: 32620 - Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluiten bij: 35300 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Besluiten bij: 35000 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

Besluiten bij: 33578 - Eerstelijnszorg

Besluiten bij: 35385 - Besluit Wmcz 2018

Besluiten bij: 30169 - Mantelzorg

Besluiten bij: 24170 - Gehandicaptenbeleid

Besluiten bij: 29515 - Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Besluiten bij: 31016 - Ziekenhuiszorg

Besluiten bij: 33529 - Gaswinning

Besluiten bij: 29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Besluiten bij: 29538 - Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Besluiten bij: 30371 - Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 31765 - Kwaliteit van zorg

Besluiten bij: 32279 - Zorg rond zwangerschap en geboorte

Besluiten bij: 25424 - Geestelijke gezondheidszorg

Besluiten bij: 35383 - Initiatiefnota over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (bestrijding kanker)

Overige besluiten: