Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender