De administratieve regeldruk voor het MKB moet worden verlaagd

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020.

Administratieve regeldruk, moeilijk te verkrijgen financiering en toegang tot andere markten zijn drempels waar onze ondernemers mee te maken krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want makkelijk over de grenzen zaken kunnen doen, dat is nu juist een van de belangrijkste voordelen van de EU.

Europees beleid moet ondernemerschap stimuleren en aansluiten bij de concrete behoeften op de werkvloer.

Zet cookies aan om de video te tonen.