VVD tegen helmplicht snorfietsen

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020, 3:03.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra (VVD) en van Aalst (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten: “Helmplicht voor snorfietser wordt geleidelijk ingevoerd” en “Ook de snorfietser moet eraan geloven: een niet-coole helm op”.

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel van RTL Nieuws getiteld: “Helmplicht voor snorfietser wordt geleidelijk ingevoerd” en “Ook de snorfietser moet eraan geloven: een niet-coole helm op” uit de Volkskrant van 12 februari jongstleden?
 • 2. 
  De Minister schrijft dat ze verwacht dat veel snorfietsers overstappen naar een veiliger vervoermiddel, wat ongelukken zou kunnen schelen. Welke alternatieven hebben mensen met een snorfiets? Waarom wordt op deze manier de snorfiets eigenlijk uit het straatbeeld verdrongen? Welke gevolgen heeft dit voor de 750.000 eigenaren van snorfietsen?
 • 3. 
  Is het rijden op een bromfiets veiliger dan op een snorfiets?
 • 4. 
  Is het rijden op een e-bike zonder helm veiliger dan rijden op een snorfiets?
 • 5. 
  Is het veiliger als een snorfiets vervolgens in grotere gemeenten gedwongen wordt met 25 km per uur tussen het snellere verkeer te gaan deelnemen?
 • 6. 
  Hoe is de relatie tussen verplaatsing naar de rijbaan en de helmplicht? Klopt het dat deze situatie afzonderlijk bekeken zou moeten worden?
 • 7. 
  Wat zijn de economische gevolgen als de snorfiets verdwijnt? Wat betekent dit voor dealers, voor bezitters van een snorfiets, voor de restwaarde en aantrekkelijkheid van de snorfiets?
 • 8. 
  Is het niet zo dat de snorfiets eerder elektrisch te maken valt dan een bromfiets?
 • 9. 
  Waar kunnen mensen zich melden die bezwaar willen maken tegen de opgedrongen helmplicht? Hoe gaat u mensen, c.q. de eigenaren van een snorfiets, informeren dat er een radicale verandering aan komt die hun mobiliteit en vrijheid direct raakt?
 • 10. 
  Is het laten ombouwen van een snorfiets naar een brommer eigenlijk altijd wel mogelijk? Wat is de rompslomp en last die dit snorfietseigenaren geeft en hoeveel eigenaren verwacht u dat hiertoe overgaan?