Kustafkalving in Walcheren

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020, 3:03.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en van Gent (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”.

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren’?[1]
 • 2. 
  Wordt er momenteel een inventarisatie gemaakt van de geleden schade door storm Ciara aan de stranden langs de Nederlandse kustlijn? Zo ja, wanneer kan deze inventarisatie afgerond worden? Is de situatie zorgelijk en dusdanig dat actie noodzakelijk is?
 • 3. 
  Onderschrijft u zorgen van gemeenten die door kustafkalving de schade zien oplopen voor de economisch toeristische sector? Is er momenteel contact tussen Rijkswaterstaat en de getroffen gemeenten? Hoe kan de Minister de gemeenten tegemoet komen? En op welke termijn?
 • 4. 
  Deelt u de mening van de eigenaar van het strandpaviljoen dat er snel zand/strand opgespoten moet worden? Waarom wordt hiermee gewacht?
 • 5. 
  Klopt het dat verschillende stukken strand om de zoveel tijd aan de beurt zijn voor het opspuiten van zand, maar dat vanwege de stikstofcrisis dat momenteel niet zou kunnen?
 • 6. 
  Hoe rijmt u dit met de Tweede- en Eerste Kamer uitspraken waarbij kustverdediging een andere positie kreeg? Is Rijkswaterstaat niet in staat of de gelegenheid om een de opdracht te verstrekken? Waarom zou tot na de zomer gewacht worden? Wat zijn de overwegingen en mogelijke voor- of nadelen?

[1] https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/grote-stukken-strand-op-walcheren-weggeslagen-door-storm-er-moet-snel-iets-gebeuren~a9267a1d/